Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Quote

"Wettelijke bepalingen en toegankelijkheid."

 
 
 

Regelgeving toegankelijkheid in Vlaanderen

Op 1 maart 2010 is de nieuwe regelgeving betreffende toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen in werking getreden (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009).

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning moeten vanaf dan (indieningsdatum dossier) voldoen aan de criteria die deze verordening voorschrijft.

Sinds 31/03/2011 zijn er een aantal wijzigingen van de verordening toegankelijkheid van kracht.

In dit deel van de website kan u heel wat praktische informatie terugvinden met betrekking tot deze regelgeving:

  • volledige inhoud van de regelgeving met toelichtingen,
  • meer informatie over waar u terecht kan voor advies,
  • tools om de ontwerper te ondersteunen,
  • ...

Ga naar de concrete inhoud van de regelgeving

Ga naar de pagina waar u de integrale tekst van de verordening kan downloaden

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW