Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Quote

"Ook toegankelijkheid van informatie is een must!"

 
 
 

Disclaimer

De tekst van het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid heeft steeds voorrang op de inhoud van de richtlijnen en aanbevelingen opgenomen in deze website.

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW