Foto fotograaf Koen Broos 6Foto fotograaf Koen Broos 5

Nieuwsbrief oktober 2012
Overgangsmaatregel gaat vervallen

Let op, de overgangsmaatregel zal vervallen!

In deze nieuwsbrief focussen we op de overgangsmaatregel die binnenkort zal vervallen.

Sinds de wijzigingen van de regelgeving in maart 2011, is er een overgangsmaatregel van kracht (art. 35/1) voor een aantal types gebouwen. Deze overgangsmaatregel had als doel om de bouwsector te ontlasten door hun extra tijd te geven om de nodige ontwerpaanpassingen door te voeren in hun projecten. Dit vooral met betrekking tot projecten die lopende waren of zich al in een ver stadium van ontwerp bevonden, en waarbij het niet altijd eenvoudig was nog grote wijzingen te doen.

 

Om de overgang goed te laten verlopen en mogelijke problemen te vermijden, geven we nu al een beknopt overzicht van de nieuwe situatie die zal komen.

 

 

In de volgende nieuwsbrief eind dit jaar zullen we dit extra aanhalen en zetten we het thema ‘aangepast toilet’ in de kijker.

Tot wanneer is de overgangsmaatregel van kracht?

De huidige overgangsmaatregel blijft nog bruikbaar voor vergunningsaanvragen tot en met 31 december 2012.

Op 1 januari 2013 eindigt de termijn waarbinnen de overgangsmaatregel van kracht was. Dit betekent dat enkel art. 5 nog van kracht zal zijn. Hoewel art. 35/1 in de tekst zal blijven staan, vervalt de uitvoering hiervan.

Voor welke types gebouwen zijn er wijzigingen op komst?

De overgangsmaatregel is gekoppeld aan de gebouwen die vallen onder de toepassing van art. 5, 1e, 2e en 3e alinea. De wijzigingen zullen dus van belang zijn voor de volgende types gebouwen:

  • meergezinswoningen
  • kamerwoningen, studentenhuizen en studentengemeenschapshuizen
  • gezondheidsinstellingen met kamers of wooneenheden
  • welzijnsinstellingen met kamers of wooneenheden
  • internaten die onder de bevoegdheid vallen van het VAPH
  • strafinstellingen

Wat zijn de grootste wijzigingen?

Vanaf 1 januari 2013 zal het toepassingsgebied voor deze gebouwen teruggebracht worden naar de initiƫle doelstelling. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Voor het bepalen van het toepassingsgebied verlaagt het aantal niveaus waarop toegangsdeuren tot wooneenheden of kamers liggen van meer dan 3 naar meer dan 2.
  • Wanneer de regelgeving van kracht is zal er een groter deel van het gebouw moeten voldoen aan de normbepalingen.Er wordt geen uitzondering meer gemaakt voor gebouwen met toegangsdeuren tot wooneenheden of kamers op exact 3 niveaus, waar tijdens de overgangsmaatregel enkele de gelijkvloerse verdieping moest voldoen.

Lees meer over het toepassingsgebied voor woon- en welzijnsgebouwen vanaf 1 januari 2013

 

Nieuwe faq’s

De faq-pagina werd aangevuld met enkele nieuwe vragen. Volgende faq’s zijn interessant om na te lezen.

Tips

Let op, januari 2013 is niet meer zo veraf. Het is belangrijk nu reeds na te gaan of er, door het vervallen van de overgangsmaatregel, wijzigingen zullen zijn voor projecten waarvan de vergunningsaanvraag pas op 1 januari 2013 of daarna ingediend zal worden. Ook voor de opstart van nieuwe projecten zal er een andere aanpak nodig zijn want na het vervallen van de overgangsmaatregel zullen de bepalingen uit art. 5 volledig van kracht zijn.

 

Vanaf het einde van dit jaar zal de faq-pagina een update krijgen in functie van de nieuwe situatie.

In beeld...hoe het niet moet!

De weg die een rolstoelgebruiker zou moeten volgen is niet bruikbaar door de treden
De website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.
 

De foto toont een trap met daarlangs een zogenaamde rolstoeltoegankelijke route. De route heeft echter ook nog verschillende drempels en is dus niet bruikbaar door een rolstoelgebruiker, een ouder met een kinderwagen, een persoon met een rollator ...
 

Weet u wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw en wilt u dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw, laat het ons dan weten!
 

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiƫplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: uitschrijven