Foto fotograaf Koen Broos 5

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2016

Label 'Toegankelijk gebouw'

Label 'Toegankelijk kantoorgebouw'

Het label ‘toegankelijk kantoorgebouw’ is een kwaliteitslabel dat Inter ontwikkelde in opdracht van het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.

Het label is een validatie van de geleverde toegankelijkheidsinspanningen: het is een garantie dat het gebouw toegankelijk is voor personen met een handicap. Uiteraard hebben niet alleen zij hier baat bij, maar is het een meerwaarde voor iedereen. Denk maar aan een mama of papa met een kinderwagen, een leverancier die gepakt en gezakt is of iemand met een gebroken been.

Er zijn drie versies van het label:

 • Een A++ label staat voor een excellent gebouw
  De gebouwen die dit label krijgen, zijn optimaal bruikbaar voor een grote groep van gebruikers. Dit is het streefdoel voor nieuwe gebouwen.
   
 • Een A+ label staat voor een goed toegankelijk gebouw 
  De gebouwen die dit label krijgen, zijn goed toegankelijk voor alle gebruikers (bezoekers en personeel).
   
 • Een A label staat voor een basis toegankelijk gebouw
  Een gebouw met het A label is bruikbaar, maar soms met wat hulp. Dit label zal eerder het streefdoel zijn voor bestaande gebouwen.

Het A label 'toegankelijk gebouw'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een kwaliteitslabel voor toegankelijke kantoorgebouwen is heel erg belangrijk omdat toegankelijkheid een basisrecht en een hedendaagse kwaliteitsnorm is. De Vlaamse overheid wil een voorbeeldrol opnemen op vlak van kwaliteitsvolle, duurzame en toegankelijke gebouwen. Ons label kan inspirerend werken voor bestaande en toekomstige gebouwen, zowel van overheden als in de private sector”, zegt Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur van Inter.

 

Eerste label 'toegankelijk kantoorgebouw voor VAC Leuven

Op woensdag 12 oktober reikte Inter voor het eerst een toegankelijkheidslabel voor kantoorgebouwen uit aan het VAC Leuven. Het label dat het VAC Leuven ontving, is het A label.

Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur van Inter, reikte het label uit. Ze feliciteerde Frank Geets, Administrateur-generaal van het Agentschap Facilitair Bedrijf, met de gerealiseerde aanpassingen.
 

Labeluitreiking VCA Leuven; Wendy Metten van Inter feliciteert Frank Geets van het Facilitair Bedrijf.

In de pers

Over de uitreiking van het eerste label aan VAC Leuven verscheen op woensdag 12 oktober 2016 een artikel in Het Nieuwsblad met als titel ‘VAC is eerste toegankelijk gebouw van Vlaanderen’. 

 

13, de nieuwssite voor en over de personeelsleden van de Vlaamse overheid, publiceerde op dinsdag 11 oktober een artikel over het label toegankelijk gebouw voor het VAC in Leuven. Het artikel kreeg de titel ‘Het VAC Leuven is ons eerste toegankelijk gebouw’ mee.

Voor en na filmpje VAC Leuven

De nieuwswebsite 13 van de Vlaamse overheid liet twee medewerkers met een handicap het gebouw voor en na de aanpassingen testen. David Mellaerts van het Departement Werk en Sociale Economie en Bert Vandervaeren van het agentschap Jongerenwelzijn zijn enthousiast. "Dit is een grote stap vooruit", vinden ze.


Bekijk de hele reportage 'Toegankelijkheidslabel VAC Leuven' via deze link.

Een label voor alle kantoorgebouwen

Het label is van toepassing op alle kantoorgebouwen. Het geldt dus niet alleen voor gebouwen van de Vlaamse overheid.

Voor meer info, kan je steeds contact opnemen met Inter. Lees meer over advies en begeleiding op de website van Inter.

Samenwerking met VDAB

VDAB sloot in 2016 een samenwerkingsakkoord af met Inter en zet daar mee in op maximale toegankelijkheid voor personen met een beperking. Het persbericht over het samenwerkingsakkoord met VDAB lees je op onze website.


Samen met de ondersteuning van Inter zal VDAB komende 5 jaar haar gebouwenpatrimonium onder de loep nemen en aanpassingen doen waar nodig.   Het doel is om tot een performant gebouwenpatrimonium te komen waarbij kwaliteit, gebruikscomfort en toegankelijkheid hand in hand gaan. 
 

Voor VDAB is het belangrijk dat haar dienstverlening open staat voor alle klanten en medewerkers. Daarbij mag het geen rol spelen of iemand naast zijn talenten ook een beperking heeft. Elke klant en medewerker moet van deze dienstverlening gebruik kunnen maken om zijn of haar kansen op tewerkstelling te verhogen.
  
 

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Dit samenwerkingsakkoord is een belangrijke stap in de richting van een duurzame organisatie, iets wat we hoog in het vaandel dragen.  We willen een voorbeeld stellen naar alle andere sectoren en organisaties om te investeren in toegankelijkheid en Universal Design."  
 

Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur Inter: “Met deze samenwerking geeft VDAB een belangrijk signaal dat toegankelijkheid en Universal Design hoog op de agenda staat. Het geeft de burger ook de garantie dat toegankelijkheid en Universal Design op lange termijn aandachtspunten zijn en zullen blijven. Het zijn immers belangrijke kwaliteitscriteria voor een goede dienstverlening. Voor personen met een handicap is toegankelijkheid een recht, maar het zorgt ook voor een verhoogd gebruikscomfort voor iedereen.”  

logo Inter    logo VDAB


 

Inter - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen
Belgiƫplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: 011 26 50 30
E-mail:
info@inter.vlaanderen
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@inter.vlaanderen. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich [unsubscribe-via deze link uitschrijven]