Nieuwsbrief januari 2013_Aangepast toilet

Foto fotograaf Koen Broos 6Foto fotograaf Koen Broos 5

Nieuwsbrief januari 2013
Dossier: "Aangepast toilet"

Aangepast toilet in de kijker

Sanitaire ruimten zijn misschien wel de meest kwetsbare ruimten in een gebouw. De bruikbaarheid en het comfort hangen steeds af van een goede keuze van de toestellen en een goede inrichting van de ruimte. Een ruimte die bijvoorbeeld wel groot genoeg is, maar waarin de toestellen slecht opgesteld zijn, zal altijd inboeten in bruikbaarheid.


Een aangepast toilet is voornamelijk van belang voor personen met een beperking die gebruik maken van bijvoorbeeld een rolstoel, maar biedt ook voor heel wat andere personen een grote meerwaarde. Door er ook een opklapbare verzorgtafel in te plaatsen, zullen ook jonge ouders er terecht kunnen. Zij hebben het niet altijd makkelijk om een plekje te vinden om kinderen te verschonen.


In deze nieuwsbrief focussen we op een aantal punten die van belang zijn voor een goed aangepast toilet. Om dit te illustreren geven we een aantal mogelijke valkuilen mee.

Valkuilen voor de inrichting van een aangepast toilet

Hoewel er in artikel 31 van de regelgeving al heel wat aspecten en maten vervat zitten die van belang zijn voor het gebruik van de ruimte, worden nog steeds fouten gemaakt. Spijtig genoeg komen deze pas tijdens of na de uitvoering naar voor waardoor ze moeilijk of helemaal niet meer oplosbaar zijn.

 

Heel wat van deze fouten kunnen echter vermeden worden, de valkuilen kennen helpt om ze ook te voorkomen.

  • De ruimte is na afwerking te klein.
  • De deur staat in de foute wand of de deur is niet goed gepositioneerd in de wand.
  • De toiletpot staat te ver uit de hoek.
  • De plaatselijke voorzetwand is te breed.
  • De wastafel is fout in de ruimte geplaatst.
  • De vrije transferruimte is niet netto aanwezig.

Daarnaast is het ook belangrijk om afwerkingselementen zoals beugels, de wastafel, een zeepdispencer … goed te plaatsen. Plaats bijvoorbeeld obstakels zoals een vuilbak niet in de vrije zijdelingse transferruimte en zorg ervoor dat de wastafel voldoende ondiep is en een platte afloop heeft, zodat deze onderrijdbaar blijft.

 

Lees meer over de mogelijke valkuilen

Onder een toestel door kunnen passeren

De bruikbaarheid van de ruimte zal mee bepaald worden door de mogelijkheid om bij toestellen zoals een toiletpot en een wastafel onder het toestel door te kunnen passeren met de voeten of de benen. Niet overal mag je er zomaar van uitgaan dat de volledige diepte van een toestel mee in rekening gebracht kan worden. Dit heeft alles te maken met principes van de (beperkte) onderrijdbaarheid.


Lees meer over de (beperkte) onderrijdbaarheid

Planmatig draaicirkels tekenen in een aangepaste toiletruimte

Om de bruikbaarheid aan te tonen zal op plan, naast de maten, ook een draaicirkel aanwezig moeten zijn, maar waar mag je deze tekenen?


Lees meer over de draaicirkel op het plan

Nieuwe faq’s

De faq-pagina werd aangevuld met enkele nieuwe vragen. Volgende faq’s zijn interessant om na te lezen.

Tips

Let op, sinds 1 januari 2013 is de overgangsmaatregel, bepaald in art. 35/1, vervallen. Dit betekent dat de bepalingen uit art. 5 volledig van kracht zijn. Lees hierover meer in onze vorige nieuwsbrief (contact-pagina) of op onze faq-pagina die hierdoor ook een grondige update kreeg.

In beeld...hoe het niet moet!

De weg die een rolstoelgebruiker zou moeten volgen is niet bruikbaar door de treden
De website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.
 

De foto toont een aangepast toilet dat te klein is om vlot te gebruiker. De opstelruimten en de vrije manoeuvreerruimte is te klein.
 

Weet u wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw en wilt u dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw, laat het ons dan weten!
 

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiƫplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: uitschrijven