Nieuwsbrief oktober 2013 - Toegankelijkheid van jeugdinfrastructuur

Foto fotograaf Koen Broos 5

Nieuwsbrief oktober 2013
Toegankelijkheid van jeugdinfrastructuur

Jeugdinfrastructuur in de kijker

Lokalen van jeugdverenigingen zoals de chiro, de scouts, de KSJ, KSA … waar elke week kinderen ravotten, jeugdhuizen waar jongeren elkaar ontmoeten, jeugdlokalen die in de zomer of in de vakanties hun lokalen tijdelijk verhuren als jeugdverblijf … Jeugdinfrastructuur omvat verschillende types van gebouwen.

 

Het dubbel gebruik van jeugdlokalen kan voor onduidelijkheden zorgen bij de toepassing van de Vlaamse Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening toegankelijkheid. Bij een jeugdhuis is de toepassing van deze regelgeving duidelijk, maar wat is nu het verschil tussen een jeugdlokaal en een jeugdverblijf binnen de Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid?

De regelgeving toegankelijkheid en jeugdlokalen of -verblijven

Ga je bouwen of verbouwen aan een publiek toegankelijk gebouw en moet je hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen of een melding doen, dan moet de Vlaamse Gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid toegepast worden. Ook een jeugdhuis of jeugdlokaal moet hieraan voldoen. Dit is ook een publiek toegankelijk gebouw want kinderen en jongeren maken er dagelijks of wekelijks gebruik van. Dat je vaak lid moet zijn om deel te nemen, verandert hier niets aan.

 

Let op, de toestand op moment van de bouwaanvraag is van belang. De op plan afleesbare elementen bepalen de toepassing van de verordening en niet het eventuele gebruik of de benaming die in de praktijk aan het gebouw wordt gegeven.

 

De eisen voor een jeugdlokaal zijn daarom anders dan voor een jeugdverblijf.

Jeugdlokaal: art. 3 toepassen

Een jeugdlokaal heeft hoofdzakelijk ruimten voor de activiteiten van een jeugdvereniging. Hier is het niet de bedoeling om er het hele jaar door te kunnen verblijven, te overnachten. Er zijn planmatig dan ook geen specifieke slaapruimten of kamers met bedden voorzien.

 

Het gebouw kan een dubbele functie hebben, namelijk jeugdlokaal en jeugdverblijf tegelijk. De organisatie heeft dan de expliciete wens om zijn lokalen tijdelijk, in de vakantieperiode, als verblijfplaats voor andere groepen ter beschikking te stellen. Let wel, meestal ziet het gebouw er dus net hetzelfde uit als een ander jeugdlokaal en zijn er planmatig geen specifieke ruimten zoals slaapruimten met bedden aanwezig.

 

Voor deze gebouwen bepaalt de publiek toegankelijke oppervlakte wat er verplicht toegankelijk moet zijn in het gebouw (artikel 3).

 

Voorbeelden van dergelijke jeugdlokalen zijn: een jeugdhuis, een jeugdlokaal …
 

Hoe bereken je de publiek toegankelijke oppervlakte?
Alle ruimten van jouw lokaal waar het publiek (de kinderen, de jongeren, de leiding of de begeleiders (vrijwilligers, geen werknemers) gebruik van kan maken, behoren tot de publiek toegankelijke oppervlakte. Een technische ruimte of bergruimte voor materiaal moet je niet meerekenen.

 

De correcte meetmethode kan je nalezen bij:
G2. Hoe bereken ik de publiek toegankelijke oppervlakte?

De publiek toegankelijke oppervlakte is < 150m²
Enkel de toegang tot het gebouw en het toegangspad moeten voldoen aan de normen: art. 10§1, art. 12 tot en met 14, art. 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 33 van het besluit.

De publiek toegankelijke oppervlakte is 150m² ≤ x ≤ 400m²
Afhankelijk van hoe het gebouw ingedeeld is, pas je de normen toe op de volgende gebouwonderdelen:

  • de gelijkvloerse publiek toegankelijke delen van de gebouw(en) of delen van gebouw(en) moeten altijd voldoen aan de normen.
  • de niet-gelijkvloerse publiek toegankelijke delen moeten voldoen, tenzij een ruimte op een andere locatie eenzelfde functie vervult en al voldoet aan de normen.

Voorbeeld:
Een jeugdlokaal heeft een publieke oppervlakte van 350 m2. Het bestaat uit twee bouwlagen: gelijkvloers en verdieping. Zowel op het gelijkvloers als op de verdieping zijn er groepslokalen aanwezig.

 

Wat moet voldoen?
Alle ruimten op de gelijkvloers moeten toegankelijk zijn, inclusief de groepslokalen. Omdat het groepslokaal op de verdieping eenzelfde functie heeft als deze op het gelijkvloers, moet deze ruimte niet voldoen.

toepassingsgebied jeugdlokaal tussen 150m² en 400m² met zelfde functie op verdieping en gelijkvloers

Let wel, zijn er ruimten met een andere functie die niet voorkomen op het gelijkvloers? Dan moeten deze wel voldoen!

 

Zo geldt bijvoorbeeld dat als er op de verdieping sanitair aanwezig is en op het gelijkvloers niet, het sanitair op de verdieping wel toegankelijk moet zijn. Ook de volledige route naar dit sanitair moet dan ook toegankelijk zijn. Zo zal je een verdieping moeten overbruggen met een combinatie van een trap en een helling of lift.

toepassingsgebied jeugdlokaal tussen 150m² en 400m² met andere functie op verdieping en gelijkvloers

 

De publiek toegankelijke oppervlakte is > 400m²
Alle publiek toegankelijke delen van de gebouw(en) of delen van gebouw(en) moeten voldoen, zowel de gelijkvloerse als de niet gelijkvloerse gelegen ruimten.

 

Bekijk hier de regelgeving toegankelijkheid voor jeugdlokalen of jeugdhuizen

Jeugdverblijf: art. 4 toepassen

In een jeugdverblijf verblijven groepen kinderen of jongeren voor een langere periode voor een kamp, een weekend … Naast activiteitenruimten zijn er ook specifieke ruimten zoals slaapzalen, slaapkamers …


Een jeugdverblijf met slaapruimten, kamers … is een toeristische verblijfsaccommodatie. Het aantal accommodaties bepaalt wat er verplicht toegankelijk moet zijn in het gebouw (artikel 4).

 

Wat is een toeristische verblijfsaccommodatie en hoe ze te tellen?
Dit kan je nalezen op de faq-pagina op de website:
T4. Wat is een toeristische verblijfsaccommodatie of hoe tel ik het aantal accommodaties?

10 of minder dan 10 accommodaties

Zijn er 10 of minder dan 10 accommodaties, dan bepaalt de gezamenlijke oppervlakte van de gelijkvloerse en niet-gelijkvloerse verbruiksruimten of het gebouw onder het toepassingsgebied valt of niet.

 

Heeft deze ruimte een oppervlakte van meer dan 150 m², dan moeten de volgende ruimten voldoen aan de normen van het besluit:

  • de verbruiksruimte;
  • het sanitair dat bij de verbruiksruimte hoort;
  • de weg naar de verbruiksruimte (vanaf buiten) en het bijhorend sanitair.

De niet-gelijkvloerse delen dienen niet te voldoen als de ruimtes op een andere verdieping of buiteninfrastructuur eenzelfde functie vervullen en voldoen aan de normen.

 

Hoe je de publiek toegankelijke oppervlakte van een verbruiksruimte moet meten kan je nalezen op de faq-pagina op de website:
T3. Hoe meet ik de publiek toegankelijke oppervlakte van de verbruiksruimte?

 

Meer dan 10 accommodaties

Alle gemeenschappelijke delen, met inbegrip van de deuren tot elke accommodatie moeten voldoen.

 

Daarenboven moet minstens 4% van elke accommodatievorm, met een minimum van 1, als aangepast voorzien worden (voldoen aan art. 22 tot en met 26 en art. 30 tot en met 32 van het besluit). Dit betekent dat de deuren van de kamers en het sanitair op de kamer ook moeten voldoen.

Bekijk het overzichtschema van de regelgeving toegankelijkheid voor jeugdlokalen of jeugdhuizen met verblijfsaccommodatie

Nieuw wenkenblad "Toegankelijkheid van jeugdlokalen"

wenkenblad toegankelijkheid van jeugdlokalenWil je nog meer weten over toegankelijkheid van jeugdlokalen? Bekijk dan zeker eens ons gloednieuw wenkenblad! Dit wenkenblad geeft jeugdverenigingen, ontwerpers en bouwheren een aantal tips om het gebouw bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

 

Aan de hand van een tiental thema’s en ludieke illustraties worden heel wat tips gegeven voor het toegankelijk maken van jeugdlokalen. Download hier het wenkenblad "Toegankelijkheid van jeugdlokalen"

Website www.toegankelijkejeugdlokalen.be

Voor alle jeugdverenigingen, jeugddiensten, ontwerpers en bouwheren is er ook de website www.toegankelijkejeugdlokalen.be

 

Je kan er op maat van een vereniging praktische tips en praktijkvoorbeelden terugvinden om werk te maken van een goed toegankelijk jeugdlokaal of om bestaande toegankelijkheidsknelpunten weg te werken.

 

De website focust vooral ook op het illustreren van tips en aandachtspunten die haalbaar zijn voor iedereen. Zo kan je er bijvoorbeeld tips terugvinden waarmee je snel en met weinig middelen de toegankelijkheid kan verbeteren.

 

De website heeft vijf invalshoeken:

  • EHBO (Eerste Hulp Bij Ontoegankelijkheid): Hier geven we tips voor eenvoudige oplossingen die de toegankelijkheid sterk verbeteren. De tips kunnen bovendien met een beperkt budget of zonder kosten door de vereniging zelf uitgevoerd worden.
  • (Ver)bouwen: Per thema (bereikbaarheid, sanitair, speelweide …) geven we toegankelijkheidsaanbevelingen voor een nieuwbouw of bij een grotere verbouwing. Hou je van bij de start van de bouwplannen rekening met de toegankelijkheidsprincipes, dan kan dit zonder beduidende meerkosten en betekent dit een optimale winst in comfort en veiligheid!
  • Regelgeving: We leggen de Gewestelijke stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid in Vlaanderen concreet uit voor jeugdlokalen. Voorbeelden, zoals schema’s en 3D beelden illustreren hoe je deze regelgeving moet toepassen.
  • Voorbeelden: Aan de hand van een fotogalerij en korte omschrijvingen illustreren we een aantal Vlaamse jeugdlokalen met pro’s en contra’s. Met de voorbeeldadviezen zie je dat het realiseren van toegankelijkheid niet altijd een grotere oppervlakte vraagt.
  • Info: Hier vind je interessante publicaties en info over subsidiekanalen terug. Ook de contactgegevens van de adviesbureaus toegankelijkheid, waar je terecht kan voor ondersteuning op maat, zijn hier terug te vinden.

Schrijf je zeker in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven! Via het vragenformulier krijg je een antwoord op jouw concrete vragen.

Nieuwe faq’s

In beeld...hoe het niet moet!

een jeugdlokaal met een drempel naar het aangepast toiletDe website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.

 

Deze foto toont de toegang tot het sanitair van een jeugdlokaal. Het sanitair, waar zich ook het aangepast toilet bevindt, is niet toegankelijk door de drempel aan de toegang.

 

Weet jij wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw? Wil je dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw? Laat het ons dan weten!

 

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: uitschrijven