Nieuwsbrief januari 2014 - Dossier "Routegeleiding en contrasten in gebouwen"

Toegankelijkheid Publieke Gebouwen

 

Nieuwsbrief januari 2014
Routegeleiding en contrasten in gebouwen

Routegeleiding en contrasten in de kijker

In deze nieuwsbrief focussen we op een aantal punten die van belang zijn voor een goede uitvoering van routegeleiding en contrasten.

 

Het aanbrengen van een goede routegeleiding en goede contrasten zijn een noodzaak opdat slechtzienden en blinde personen zich veilig kunnen verplaatsen. Bovendien bevorderen ze de veiligheid en de intuïtieve bruikbaarheid van een gebouw of een omgeving voor iedereen.


Als concreet voorbeeld bespreken we hoe je contrasten en waarschuwingsmarkeringen bij trappen kan toepassen.

 

De Vlaamse verordening toegankelijkheid doet ook een uitspraak over routegeleiding in publieke gebouwen. We bekijken wat in de verordening opgenomen is.

Waarom routegeleiding en contrasten voorzien?

Om ons te oriënteren zijn we sterk aangewezen op alles wat we aan de hand van onze zintuigen waarnemen. Het visuele aspect vormt hierbij een belangrijk gegeven.

 

Door het ontbreken van het zicht of een beperkt zicht, zijn blinden en slechtzienden aangewezen op andere aspecten die hen kunnen ondersteunen bij het oriënteren. Ze doen hiervoor beroep op andere zintuigen zoals de tast of het gehoor of op het beperkt restzicht. Het toepassen van routegeleiding en contrasten in gebouwen is dus essentieel en zorgt ervoor dat blinden en slechtzienden zich makkelijk kunnen oriënteren en vlot kunnen navigeren in een gebouw.

 

Lees hier hoe blinden en slechtzienden personen zich oriënteren in een gebouw

 

Een goede routegeleiding zorgt er ook voor dat er logische routes ontstaan die de leesbaarheid van ruimten bevorderen voor iedereen. Het ondersteunt de oriëntatie en het eenvoudig zien waar je naar toe moet.


Ook door bewust om te gaan en het principe van ‘contrastwerking’ toe te passen, kan je op een eenvoudige manier sterk bijdragen tot een intuïtieve leesbaarheid en bruikbaarheid van gebouwen door iedereen.

Routegeleiding, een aaneengesloten geheel van gids- en geleidelijnen

Routegeleiding bestaat het best uit een combinatie van natuurlijke gidslijnen en kunstmatige geleiding. In een buitenomgeving zijn we al meer vertrouwd met deze elementen, maar ook binnen in een gebouw moet dit toegepast worden.


Lees hier wat gids- en geleidelijnen zijn en hoe ze aan te brengen

 

De Vlaamse regelgeving toegankelijkheid geeft aan dat het traject naar de publiek toegankelijke delen in een gebouw met gids- of geleidelijnen moet aangegeven worden.


Lees in art. 13 van de regelgeving toegankelijkheid meer over routegeleiding

 

Concrete aanbevelingen en principes voor routegeleiding zijn opgenomen in het ‘Vademecum toegankelijk publiek domein’. In dit vademecum zijn de principes uitgelegd voor de toepassing in buitenruimten (publiek domein). De aanbevelingen in dit vademecum kunnen grotendeels ook voor binnenroutes toegepast worden. Het materiaal en de manier van uitvoering kan echter verschillen.


Lees het ‘Vademecum toegankelijk publiek domein’ (pagina 30 – 38). (nieuw venster)

 

In het handboek stonden we ook al stil bij de toepassing van routegeleiding in binnenruimten.


Lees meer over natuurlijke en kunstmatige geleiding

Contrastwerking, een ondersteuning voor de leesbaarheid van gebouwen

Kleuren en materialen kunnen op verschillende vlakken een ruimtelijke invloed hebben. Door bewust het principe van ‘contrastwerking’ toe te passen, kan je op een eenvoudige manier sterk bijdragen tot een intuïtieve leesbaarheid en bruikbaarheid van gebouwen.

 

Contrastwerking bevordert ondermeer:

  • de algemene oriëntatie in de ruimte (wayfinding);
  • de herkenning en de leesbaarheid van ruimten;
  • het verbeteren van de zichtbaarheid en de traceerbaarheid van elementen en functies;
  • het welbevinden en het gedrag van een persoon.

 

Contrastwerking kan je realiseren door materiaalcontrasten (andere textuur, akoestische kwaliteit …) of door kleurcontrasten:

  • Materiaalcontrasten dragen bij tot de algemene leesbaarheid van ruimten (verschillende sferen, zones) en voor slechtzienden en blinden ondersteunen ze de geleiding (tactiel). Het kan zowel een continuïteit (looproute …) als een grens aangeven.
  • Kleurcontrasten dragen bij tot de begrijpbaarheid en structuur van een gebouw. Het kan de herkenbaarheid van ruimtes, elementen in het gebouw, signalisatie … en daarbij de oriëntatie vergroten.

 

Lees hier meer over hoe je goede contrasten kan realiseren

De uitvoering van contrasten en waarschuwingsmarkeringen bij trappen

Bij een goede trap is de vormgeving én de afwerking van belang. Zorg bij de uitvoering voor:

  • contrast met de omgeving;
  • contrast op de treden;
  • verdere ondersteuning van de contrastwerking van trappen;
  • een waarschuwingsmarkering bovenaan om te waarschuwen voor het gevaar van de dalende trap.

 

Lees meer over een correcte uitvoering bij trappen

Nieuwe faq's

Volgende faq’s zijn interessant om na te lezen:

In beeld ... hoe het niet moet!

foto van een blooper: een auto die geparkeerd staat op de geleidelijnDe website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout.

 

Deze foto toont een auto die geparkeerd staat op de geleidelijnen. Geleidelijnen maar ook natuurlijke gidslijnen (wand in een gang …) moeten steeds vrij blijven van obstakels (vuilbak, kar, auto, fiets, stoel …). Enkel zo kan een blinde of slechtziende persoon zijn weg goed vinden in de gebouwde omgeving.

 

Weet jij wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw? Wil je dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw? Laat het ons dan weten!

 

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011) 87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Logo's Enter vzw en Cel Gelijke Kansen

Colofon
Dit dossier hoort bij de gratis nieuwsbrief die wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren.
Stelt u toch iets vast dat niet juist is of onvolledig, laat het ons dan weten via info@entervzw.be. Alvast  hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: uitschrijven