Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Quote

"Een praktisch hulpmiddel voor de praktijk."

 
 
 

Handleiding quickscan

De quickscan is een online ontwerptool voor de architect, ambtenaar, bouwheer, …

Ze kan toegepast worden vanaf de start en doorheen verschillende fasen van een ontwerpproces van het bouwproject.

De quickscan vormt een leidraad doorheen het toepassingsgebied van de Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid en zijn van toepassing zijnde normen.

Ze doorloopt uw specifiek project op vlak van toegankelijkheid aan de hand van een digitale vragenlijst.

Omdat deze quickscan als doel heeft, gebruikt te worden tijdens de ontwerpfase van een project, is er de mogelijkheid gelaten tot het invullen van zowel reeds bekende als nog onbekende gegevens.

Na het doorlopen van de digitale vragenlijst verschijnt een advies met betrekking tot uw specifiek project. Het advies wordt steeds opgebouwd aan de hand van de beschikbare gegevens die u invulde. Enerzijds weer of u al dan niet moet voldoen en welk toepassingsgebied geldt. Anderzijds geeft dit advies ook informatie over de toe te passen normen.

Dit samen zorgt ervoor dat het advies, als output van de quickscan, gebruikt kan worden als hulp bij het (verder) ontwerpen en realiseren van uw bouwproject.
 

 
 
 

HOE DOORLOOP JE DE QUICKSCAN

Stap 1:

Surf naar de pagina quickscan.

Je kan kiezen of je de checklijst of de quickscan maakt: kies quickscan

Stap 2:

Je kan nu starten met het maken van de quickscan.

Let op: wanneer je project meerdere gebouwen omvat, of een gebouw betreft met meerdere functies, zal je per type gebouw of functie een nieuwe quickscan moeten invullen.

 • Maak je een volledige nieuwe quickscan: kies start
 • Wil je een bestaande quickscan ophalen: kies bladeren

Hoe een bestaande quickscan ophalen (uploaden):

 • Je kan de quickscan opnieuw openen door hem te uploaden bij het begin van de quickscan. Kies “bladeren”. Blader naar het betreffende bestand. Klik dan op “oude vragenlijst uploaden”.

Stap 3:

Doorloop alle vragen die verschijnen.

Geef bij de vragen de antwoorden in functie van uw specifiek project. Je kan zowel bekende als nog onbekende gegevens invullen.

Stap 4:

Wanneer je alle vragen van de quickscan doorlopen hebt, krijg je de output van de te zien. Dit is het advies met betrekking tot uw specifiek project.

 • Je kan kiezen om de quickscan af te drukken: kies afdrukken
 • Je kan kiezen om de quickscan op te slaan: kies opslaan

Hoe de output opslaan:

 • Kies opslaan aan het einde van de quickscan.
 • Vink “bestand opslaan” aan en klik op ok.
 • Je zal nu een melding krijgen dat het bestand gedownload is. Je kan het bestand terugvinden onder “mijn documenten” -> downloads.
 • De bestandsnaam ziet er als volgt uit: toegankelijkgebouw.be nummer-datum waarop je de quickscan gemaakt hebt.
 • Als je wil kan je de naam ook wijzigen.
 • De quickscan is nu opgeslagen.

Stap 5:

Om te eindigen sluit je het venster van de output af.
 

 
 
 

Een opgeslagen quickscan openen

Wil je een bestaande quickscan ophalen dan ga je naar het startscherm van de quickscan.

 • In plaats van op "start" te drukken, kies je "bladeren".
 • Je gaat nu naar de opgeslagen quickscan; dit is een .cgk bestand).
 • Hierna klik je op “oude vragenlijst uploaden”. De opgeslagen quickscan kan je nu terug raadplegen.
 
 
 

VRAGEN BEANTWOORDEN IN DE QUICKSCAN

 • Je doorloopt de vragen van de quickscan en vult steeds de antwoorden aan in functie van uw specifiek project.
 • Dit kunnen ja/neen/nog onbekend vragen zijn. Dit wil dus zeggen dat de quickscan rekening houdt met het feit dat je nog in de ontwerpfase zit van het gebouw, en dat het dus mogelijk is dat nog niet alle gegevens bekend zijn. Je kan dus aan geven of iets aanwezig is, niet aanwezig is of dat het nog onbekend is of iets al dan niet aanwezig zal zijn. In de output zal je dan ook naargelang dit antwoord een meer concretere output krijgen, of een meer algemenere output.
 • Vaak kan je ook aangeven of je iets zeker weet, nog niet helemaal weet, of nog niet weet. Ook hier wordt weer rekening mee gehouden in de output.
 • Een ander type vragen die kunnen voorkomen zijn de invulvragen waar je een aantal moet ingeven. Dit kan voorkomen in de vorm van een invulveld of een tabel. Uiteraard komen die enkel voor wanneer je hebt aangegeven dat je zeker weet dat iets aanwezig zal zijn in je gebouw. Wanneer je 0 ingeeft, gaat de quickscan er van uit dat het bevraagde niet aanwezig is.
 • Wanneer je bijvoorbeeld het aantal accommodaties moet ingeven, zal de checklist automatisch zelf berekenen hoeveel aangepaste accommodaties je voorzien moet hebben.
 • Als je iets invult wat niet kan, dan krijg je een foutmelding (= rood vlak) ter waarschuwing. Je kan dan iets anders invullen, of naar een vorige vraag gaan.
 • Bij verschillende vragen zal je rechtsboven het icoon “i” zien staan. Als je hierop klikt krijg je een helptekst. Deze geeft meer verduidelijking betreffende de vraag of betreffende een begrip dat voorkomt in de vraag.
 • Na het doorlopen van de vragen krijg je de output te zien. Dit is het specifiek advies met betrekking tot uw project.
 • Wanneer er toch nog iets wijzigt in uw project, dan kan je de opgeslagen quickscan opnieuw openen en ook hier de desbetreffende wijziging doorvoeren. Het kan zijn dat je dan enkele vragen opnieuw moet beantwoorden.
 • De output wordt vervolgens automatisch aangepast aan je gewijzigd project.
   
Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW