Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Quote

"Wettelijke bepalingen en toegankelijkheid."

 
 
 

Verduidelijking bij art. 12

Vrije en vlakke draairuimte:

Dit is de ruimte die een rolstoelgebruiker nodig heeft om zelfstandig en vlot de deur te openen en sluiten en zich vrij naar de verschillende ruimtes te verplaatsen. Zo gebruikt hij of zij zelfstandig alle functies van het gebouw.

Vrije hoogte in de ruimte:

Na afwerking bedraagt de hoogte tot het plafond minstens 2,30 m. Alleen ter hoogte van toegangen en deuropeningen is na afwerking een hoogte van 2,09 m toegelaten. Die moet vrij zijn van obstakels of hindernissen. Zo lopen gebruikers er vlot onder door.

Dit is belangrijk voor grote mensen. Die maken een steeds groter deel uit van de bevolking. Maar ook voor personen met een visuele handicap. Zij moeten zeker zijn dat zij op hun route altijd een vrije doorgangshoogte hebben. Anders lopen ze het risico hun hoofd te stoten.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 12?

In artikel 12, §2 wordt verduidelijkt dat de maat van 2,30 meter een afwerkingsmaat betreft. Het onderscheid tussen ruwbouwmaten enerzijds en afwerkingsmaten anderzijds is van groot belang. De ruwbouwmaten zijn noodzakelijk omdat enkel deze maten aangeduid worden op de plannen, die bij een bouwaanvraag gevoegd worden. De afwerkingsmaten zijn noodzakelijk omdat deze doorslaggevend zijn voor de effectieve graad van toegankelijkheid van een constructie.

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW