Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Quote

"Wettelijke bepalingen en toegankelijkheid."

 
 
 

Verduidelijking bij art. 17

Obstakels (op hoogte) in de wanden:

het ongestoord gebruik van het looppad niet in het gedrang brengen, dit vooral met het oog op blinde en slechtziende personen die de wanden gebruiken als geleidelijn.

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW