Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 

Quote

"Wettelijke bepalingen en toegankelijkheid."

 
 
 

Art. 6

In afwijking op artikel 3 tot en met 5 en met toepassing van artikel 33 en 34, §1, is, bij handelingen aan een publiek toegankelijke verbruiksruimte, namelijk een vertrek of deel ervan dat bestemd is voor het verbruik van drank of voedsel, die zich over verschillende niveaus uitstrekt, dit besluit alleen van toepassing op de verbruiksruimte op één niveau, op voorwaarde dat op dat niveau dezelfde functies aangeboden worden als op de andere niveaus, zelfs als de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte groter is dan 400 m².

Verduidelijking bij de inhoud van art. 6.

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW