Home
 
 
 

Google Analytics

 
 
 
 
 
 

Quote

"Anders dan in Vlaanderen."

 
 
 

Brussels Hoofdstedelijk gewest

In Brussel geldt de 'Gewestelijke stedenbouwkundige verordening van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest'.

Met betrekking tot toegankelijkheid zijn volgende hoofdstukken van belang:

 
 
 

Wallonië

In Wallonië is volgend besluit van kracht:

Footer Gelijke Kansen Enter VZW Gelijke Kansen Enter VZW