Nieuwbrief maart 2011: meergezinswoningen en groepswoningbouw

Toegankelijkheid Publieke Gebouwen

Foto fotograaf Koen Broos 6Foto fotograaf Koen Broos 5

Foto fotograaf Koen Broos 2

Nieuwsbrief maart 2011
Meergezinswoningen en groepswoningbouw

Wijziging toegankelijkheidsverordening 31 maart 2011 van kracht

Alle stappen om de wijziging van de Vlaamse verordening toegankelijkheid mogelijk te maken zijn nu doorlopen. De gewijzigde verordening zal van toepassing zijn vanaf 31 maart 2011.
 

Lees meer over de wijzigingen van de verordening toegankelijkheid

Minister Pascal Smet over één jaar regelgeving

We hebben nu één jaar een Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving achter de rug. Wat heeft dit opgebracht? Wat zijn de eerste indrukken en ervaringen? Stof genoeg om hierover een gesprek te voeren met minister van Gelijke Kansen, Pascal Smet.


Lees hier het interview met minister Smet

Groepswoningbouw en meergezinswoningen in de kijker

Een groot aantal wijzigingen van de regelgeving zal op meergezinswoningen van toepassing zijn. Daarom bespreken we de belangrijkste wijzigingen hieronder uitgebreid.

 

Overgangsbepaling voor meergezinswoningen
De belangrijkste wijziging is de overgangsmaatregel die ingevoerd wordt voor alle bouwvergunningsaanvragen die na 31 maart 2011 en vóór 1 januari 2013 worden ingediend.
We vatten samen wanneer de regelgeving van toepassing is en welke gevallen onder de overgangsmaatregel vallen:

 

1. Een meergezinswoning:
     • met minstens zes wooneenheden
     • en met exact drie niveaus met toegangsdeuren tot de wooneenheden
Overgangsmaatregel: de verordening is enkel van toepassing op het gelijkvloers, met uitzondering van de trappen naar de andere niveaus.

 

2. Een meergezinswoning:
    • met minstens zes wooneenheden
    • en met meer dan drie niveaus met toegangsdeuren tot de wooneenheden
De verordening is volledig van toepassing.

 

3. Een meergezinswoning met minder dan zes wooneenheden of met minder dan drie niveaus met toegangsdeuren tot de wooneenheden
 De verordening is niet van toepassing.

 

Lees meer over de overgangsbepaling bij meergezinswoningen en bekijk concrete voorbeelden in onze FAQ's

 

Toegangsdeuren tot appartementen bij meergezinswoningen
Enkel aan de publieke zijde van de deur moet een draaicirkel en een opstelruimte naast de krukzijde aanwezig zijn om de deur makkelijk te kunnen bedienen. De onduidelijkheid of de verordening ook van toepassing was aan de private zijde van de toegangsdeuren tot de wooneenheden is weggewerkt.

 

Elk woongebouw apart te bekijken
Elk woongebouw moet apart bekeken worden om het toepassingsgebied te bepalen, of er nu meerdere op één perceel gelegen zijn of niet. De term groepswoningbouw werd uit de verordening geschrapt.
 

Bekijk hier hoe de verordening toegepast moet worden bij groepswoningsbouw

 

Meergezinswoningen met verschillende toegangen: steeds het volledige gebouw bekijken
Wanneer deze gebouwen één fysiek aansluitend geheel vormen, dan moet je alle wooneenheden en alle niveaus met toegangsdeuren tot wooneenheden meerekenen voor de bepaling van het toepassingsgebied, zelfs wanneer deze gebouwen worden opgesplitst door meerdere toegangen te voorzien.

 

Voor een meergezinswoning waarvan het gebouw bepaalde delen telt waar er slechts op twee niveaus of minder toegangsdeuren tot de wooneenheden zijn, dan moeten de normen in deze delen enkel toegepast worden op het gelijkvloers (uitgezonderd de trappen naar andere niveaus). In de delen met meer dan twee niveaus is de verordening volledig van toepassing.
 

Bekijk enkele concrete voorbeelden van meergezinswoningen met verschillende toegangen

 

Wijzigingen in de normen
Een aantal normen zijn aangepast bij meergezinswoningen, bijvoorbeeld:

 

Een trap moet niet langer moet voldoen aan de toegankelijkheidsbepalingen als er een toegankelijke lift is.

 

Deuren die toegang geven tot een ruimte die uitsluitend gebruikt wordt als trappenhal moeten niet voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften.

Tips
 

Wijzigingen? Geen nood. Vanaf 31 maart 2011 zullen ook de quickscan en de checklist worden aangepast! Ook de geüpdatete brochure zal binnenkort verschijnen.

 

Meer informatie

In beeld...hoe het niet moet!


een veel te steile helling als "alternatief" voor de trap
De website www.toegankelijkgebouw.be geeft met de regelgeving en het handboek een goede houvast aan ontwerpers. Maar zoals hier te zien, loopt het vaak nog fout bij het ontwerpen van een toegankelijk gebouw.

Weet u wel een mooi voorbeeld van een toegankelijk gebouw en wilt u dit ontwerp in de schijnwerpers plaatsen als een goed voorbeeld van een toegankelijk gebouw, laat het ons dan weten!

Ga naar het contactformulier

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Logo's Enter vzw en Cel Gelijke Kansen

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: uitschrijven