Nieuwsbrief oktober 2017

Foto fotograaf Koen Broos 5

 

 

 

Toegankelijke gemeente

November 2017 - erratum

Erratum van de nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een erratum van de nieuwsbrief dd. 10.11.2017. Bij het verzenden gebeurde een fout en werd een niet-gereacteerde versie verzonden. We willen hierbij onze excuses aanbieden voor het ongemak. Hierbij ontvangt u alvast de correcte versie.

Toegankelijke Gemeente

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.  Om hieraan een concrete invulling en ondersteuning te geven, lanceerde Inter het Charter "Naar een toegankelijke gemeente".

 

Al 23 lokale besturen tekenden hierop in, waaronder As, Asse, Beringen, Blankenberge, Bree, Dilsen-Stokkem, Hooglede, Ieper, Jabbeke, Kortrijk, Lummen, Maasmechelen, Maldegem, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke en Zwevegem

 

In deze nieuwsbrief geven we een aantal tips om de toegankelijkheid van het lokale partimonium een hoog Universal-Design gehalte te geven.

Charter als sterk engagement

De ondertekening van het charter houdt in dat je als lokaal bestuur, samen met de diensthoofden van de verschillende beleidsdomeinen en in overleg met minstens één adviesraad heel concreet aan de slag gaat om toegankelijkheid op de kaart te zetten. Het doel is te komen tot een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid.

 

Hoe doe je dat dan?

 • Je kiest resoluut voor een structurele aanpak. Toegankelijkheid  wordt bewust, doordacht en duurzaam ingebed in het dagelijks beleid, management, de werking, de dienstverlening en de communicatie.
 • Je streeft naar gebruikersparticipatie in elk project en vanaf de start.
 • Je bouwt een netwerk van partners op die het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid kunnen versterken: mobiliteitsactoren, nutsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, lokale economie …
 • Je werkt samen met Inter, Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

Lees onze vragen en antwoorden rond het charter: samen naar een toegankelijke gemeente.

Ook de stap zetten naar een toegankelijke gemeente?

De eerste stap is het afsluiten van een convenant met Inter. Met een convenant kan je aan interessante voorwaarden beroep doen op de technische en inhoudelijke ondersteuning van Inter. Hierdoor engageert een lokaal bestuur zich om structureel aandacht te besteden aan de integrale toegankelijkheid van infrastructuur en diensten.

 

Meer weten over een convenant met Inter

 

Handtekening charter door burgemeester

Groeitraject met resultaten

Lokale besturen doorlopen een kwaliteitstraject. Inter ondersteunt dit met instrumenten, hulpmiddelen, vorming, advies en begeleiding. Werken aan een toegankelijke gemeenten is namelijk een groeiproces op basis van de volgende stappen:

 • Een grondige zelfevaluatie van het bestaande toegankelijkheidsbeleid.
 • Bepaling van de inspanningen die nodig zijn om het beleid te versterken.
 • Vastleggen van doelstellingen en acties op korte en lange termijn. 
 • Acties uitvoeren en indien nodig bijsturen.
 • De bevolking op de hoogte houden van de vorderingen.

Werk maken van toegankelijkheid vraagt engagement van veel personen. Inter reikt hiervoor dan ook een kader aan op basis van 2 instrumenten: de evaluatietool waarmee gemeenten aan de slag kunnen en een referentiekader.

Referentiekader als leidraad

Het referentiekader geeft lokale besturen een overzicht, enerzijds van aspecten en acties die van belang zijn om integrale toegankelijkheid te bekomen en anderzijds van succesfactoren waarin de meerwaarde van toegankelijkheid zichtbaar wordt. Een selectie uit de processen die een link hebben naar het bouwen:

 • Integratie UD & toegankelijkheid bij de opmaak en de ontwikkeling van masterplannen, mobiliteitsplannen,  woon(zorg)zones, communicatieplannen...
 • Toegankelijkheid en UD in visieteksten
 • Toegankelijkheid en UD in bestekteksten, procedures, reglementen, (ver)gunningsprocedures en samenwerkingsakkoorden
 • Garantie en toezicht op toegankelijkheid bij de opstart, de uitvoering en oplevering van projecten
 • Toezicht en handhaving bv. controle regelgeving toegankelijkheid van publieke gebouwen, openbare weg en publiek domein

Actiepunten gemeente maldegem

Nieuw op het handboek: bouwprocessen

Het eigen patrimonium, gebouwen en openbare ruimte neemt een belangrijke plaats in op de gemeentelijke of stedelijke agenda. Het is een thema waar je zichtbaar werk kan maken van toegankelijkheid.  Elk project volgt een eigen proces, van wens tot realisatie. Toegankelijkheid reailseer je door een doorgedreven aandacht van begin tot einde. Omdat bouwen en vebouwen een complexe zaak is van processen, keuzes maken en desnoods compromissen sluiten, zien we dat die aandacht niet altijd even gemakkelijk behouden blijft.

 

Het juiste traject volgen en de juiste keuzes maken, kan ervoor zorgen dat een grote groep betrokken partijen de juiste richting blijft uitgaan. Ook dit maakt deel uit van de Universal Design methodiek. Omdat we hier meer en meer vragen over krijgen, vulden we ons handboek aan met een aantal praktische tips.

 

Lees meer over het aansturen van processen op de pagina: 'Ontwerpen en bouwen'

Lees meer over hoe je de keten van toegankelijkheid kan inzetten bij renovaties op de pagina: 'Keten van toegankelijkheid'

Een hoge ambitie inzake toegankelijkheid, daar wordt aan gewerkt!

Hoe beter het kader, hoe sterker je als bestuur kan inzetten op het eindresultaat. Al langer werken we in Vlaanderen met verschillende beleidsdomeinen samen om opdrachtgevers te faciliteren zodat ze toegankelijkheid op een hoogwaardige wijze kunnen integreren in hun projecten (gebouwen en omgevingen). De ontwikkeling van instrumenten en het aanreiken van (label)methodieken blijkt een sterke tool. Meer en meer worden deze ook ingezet als kwaliteitseis in een PvE, als voorwaarde bij het toekennen van subsidies en ook als rode draad in onze eigen adviezen.

 

Sinds 2016 lanceerden we het Label voor Kantoorgebouwen, maar ook nadien zaten we niet stil. We zijn zowel in eigen land en daarbuiten betrokken bij heel wat initiatieven die sleutelen aan methodieken tot waardering, waaronder:

Deadline 24: reis naar Kopenhagen

Begin dit jaar wonnen 6 studenten de 2 jaarlijkse ontwerpwedstrijd Deadline 24. Een uitdaging waarin studenten op 24u tijd cocnreet aan de slag gingen met de 7 principes van Universal Design. De hoofdprijs: een reis van 4 dagen naar Kopenhagen. Samen met medewerkers van het Vlaamse Gelijkekansenbeleid en Inter vertrokken de studenten van team 'Nazca' en 'Eye to Eye' op reis.

 

Binnenkort brengen we in een extra nieuwsbrief een kort verslag uit van deze reis en de inspiratie die werd opgedaan rond de toepassing van Universal Design in concrete bouwprojecten.

 

Lees het verslag van de ontwerpwedstrijd Deadline 24 nogmaals in onze nieuwsbrief van februari 2017.

 

Inter - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen
Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: 011 26 50 30
E-mail:
info@inter.vlaanderen
 

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@inter.vlaanderen. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich [unsubscribe-via deze link uitschrijven]