Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Toegankelijkheidsverklaring

Agentschap Binnenlands Bestuur streeft ernaar zijn/haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018.

De toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

  • Website: https://www.toegankelijkgebouw.be

Nalevingsstatus

De website toegankelijkgebouw.be is conform de AA vereisten met uitzondering van “Identificeer het doel van de input (AA)” op de pagina Nieuwsbrief, daar dit een integratie is van een externe module (een zogenaamde 3rd party module) waarvan de broncode niet aanpasbaar is. Op alle andere pagina’s wordt aan deze vereiste wel voldaan.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 28/09/2020 en voor het laatst herzien op 10/02/2023.

Feedback en contactgegevens

De beheerder van de websites kan gecontacteerd worden via:

Handhavingsprocedure

Er kan een klacht ingediend worden aan de Vlaamse Ombudsdienst via het e-mailadres klachten@vlaamseombudsdienst.be. Er kan ook een afspraak gemaakt worden via het nummer 1700.