"Toegankelijkheid en design hand in hand!"

Een realisatie van
Gelijke Kansen in Vlaanderen
en Inter
 
 
 
Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Toegankelijkheid en ontwerpen voor iedereen ... een uitdaging voor ontwerpers van de toekomst!

1 maart 2010 ging de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid van kracht.

Op deze website vind je ondermeer

 
 
 

Nieuw kader regelgeving toegankelijkheid

De Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid werd geëvalueerd. Inter voerde dit evaluatieonderzoek uit.

Op 17 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota goed over de bijsturing van de reglementering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen goedgekeurd.

Kort samengevat zegt die conceptnota dat de huidige regelgeving verbeterd en vereenvoudigd wordt om de toegankelijkheid te realiseren van publieke gebouwen – dat zijn cafés, restaurants, winkels, kantoren, hotels, overal waar je publiek binnen kunt. In grote lijnen komen er een accreditatie van toegankelijkheidsverslaggevers, een verplicht toegankelijkheidsverslag bij elke omgevingsvergunningsaanvraag als onderdeel van de verplichte dossiersamenstelling, versterking van Inter, een inhoudelijke bijsturing van de huidige stedenbouwkundige verordening en een sterkere handhaving.

Lees de conceptnota over de verscherpte toegankelijkheidsregels >>

Bekijk de FAQ's >>

 
 
 

Logo Inter, Gelijke kansen en Agentschap binnenlands bestuur