Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Er is een “aftoetsing regelgeving toegankelijkheid” aanwezig bij de omgevingsaanvraag

Dat kan op twee manieren.

  • De bouwheer heeft uit zichzelf advies gevraagd.
  • De bouwheer was verplicht om advies te vragen op basis van art. 34. Naar art. 34 >>

Opgelet, Inter kan nooit garanderen dat de plannen die de bouwheer bij de vergunningsaanvraag indient dezelfde plannen zijn als die voor advies aan ons werden voorgelegd. Daarom geven we in dit geval hoogstens een advies ‘gunstig onder voorwaarden’. Het is belangrijk om zeker te zijn en dit advies af te toetsen aan de ingediende plannen. Ook daarvoor kan je bij ons terecht, bij de adviseur die het advies opstelde. Zijn of haar contactgegevens en het dossiernummer vind je terug op het verslag.

 

 
 
 

Je vraagt zelf een 'Aftoetsing regelgeving toegankelijkheid' aan tijdens de procedure tot omgevingsvergunning

Een stad of gemeente kan zelf bij Inter een aftoetsing vragen over de toepassing van de regelgeving toegankelijkheid. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

Een van onze adviseurs kijkt na of het project voldoet aan de toegankelijkheidsregelgeving. Dit document hoort bij het omgevingsvergunningsdossier en gebeurt altijd met een nazicht van de documenten die wij krijgen via het omgevingsloket. 

Welke documenten moeten er bij de omgevingsvergunningsaanvraag zitten?

Als omgevingsambtenaar krijg je van ons ondersteuning en een advies met de melding ‘gunstig’, ‘gunstig onder voorwaarden’, ‘ongunstig’ of ‘niet van toepassing’. Wat betekent dit?

  • Gunstig: de plannen voldoen volledig aan de toegankelijkheidsregelgeving
  • Gunstig onder voorwaarden: de plannen voldoen structureel aan de toegankelijkheidsregelgeving. Er zijn wel nog knelpunten, maar die zijn niet structureel, bijv. er is geen verlaagde balie, …
  • Ongunstig: de plannen voldoen niet aan de toegankelijkheidsregelgeving. Er zijn nog structurele knelpunten.
  • Niet van toepassing: het voorwerp van de omgevingsvergunningsaanvraag valt niet onder de toepassing van de toegankelijkheidsregelgeving.

Dit advies vindt je ook binnen een termijn van 30 dagen terug op het omgevingsloket

Kostprijs

Er zijn twee mogelijkheden.

  • Je gemeente of stad heeft een overeenkomst met Inter met daarin afspraken voor de behandeling van adviezen over de regelgeving toegankelijkheid bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Dit noemen we ook wel een convenant.

  • Is er geen convenant, dan is er een afrekening per project.

We berekenen de kostprijs van een advies over de toepassing van de regelgeving toegankelijkheid op basis van de aard en de grootte van het project:
Jaarlijks worden onze tarieven met 2% geïndexeerd. Inter behoudt zich echter ten alle tijde het recht om ifv de economische toestand (bv. stijging lonen), de tarieven te verhogen.

Toepassingsgebied Soort project Type kostprijs Tarief (excl. BTW)

Niet van toepassing

  forfait 91 euro

Art. 3

Algemene publieke functies

< 150m² forfait 148 euro
  150m² ≤ x ≤ 400m² forfait 235 euro
  > 400m² forfait 378 euro

Art. 4

Toeristische verblijfsacc.

≤ 10 accommodaties

forfait 148 euro
 

> 10 acc.

≤ 2 aangepaste kamers

forfait 235 euro
 

> 10 acc.

> 2 aangepaste kamers

forfait 378 euro

Art. 5

Wonen

6 - 20 wooneenheden forfait 235 euro
 

 ≥ 20 wooneenheden

forfait 378 euro
 

kamerwoningen

studentenhuizen

≥ 20 kamers

forfait 378 euro
 

gezondheidsinst.

welzijnsinst.

≥ 20 kamers

forfait 378 euro
Meer ingewikkelde dossiers

Gemengde toepassingsgebieden (meerdere functies in een project)

regie 91 euro/uur
  ≥ 7500m² regie 91 euro/uur
  2de of volgende behandeling van gekend dossier (vb herindiening na weigering, betwisting…) regie 91 euro/uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Je wil een andere vorm van ondersteuning

Heb je een vraag of wil je meer informatie over onze ondersteuning aan lokale besturen? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact met ons op.