Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Art. 39

De Vlaamse minister bevoegd voor gelijke kansen bepaalt de voorwaarden en procedure van de erkenning van de instanties die adviezen kunnen uitbrengen conform artikel 34. Artikel 34 en artikel 36 treden in werking op de eerste dag van de derde maand nadat de instanties in kwestie erkend werden. 

Verduidelijking bij de inhoud van art. 39.