Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

C1. Vanaf wanneer zijn de quickscan en de checklist online te gebruiken?

Onze twee digitale tools, de quickscan en de checklist, zullen online staan en te gebruiken zijn vanaf 1 maart 2010.

De digitale tools zullen dan terug te vinden zijn onder het item "regelgeving" op deze website.

Omwille van de wijzigingen is de quickscan en de checklist aangepast. Deze aangepaste tools zullen te gebruiken zijn vanaf 31 maart 2011.

 
 
 

C2. Waarvoor kunnen de checklist en de quickscan gebruikt worden?

De quickscan is een hulpmiddel, inzetbaar vanaf de start en gedurende het volledige ontwerpproces van een project.

  • Aan de hand van een vragenlijst wordt de dossiergebonden situatie bekeken en krijg je een advies m.b.t. de nieuwe regelgeving.
  • Het is een leidraad doorheen het toepassingsgebied en de normen.
  • Het informeert over wat moet toegepast worden en legt een directe link naar de aanbevelingen opgenomen in het handboek.
  • Wijzigt een ontwerp gedurende de ontwerpfase, dan kan de quickscan aangepast worden. Het bijhorend advies wordt herzien zodat steeds de belangrijkste punten naar voor komen.


De checklist daarentegen resulteert in een document dat toegevoegd kan worden aan het aanvraagdossier van de stedenbouwkundige vergunning.

  • Aan de hand van een concrete vragenlijst, wordt het finale ontwerp getoetst.
  • De checklist geeft weer in welke mate het gebouw moet voldoen en welke criteria opgevolgd moeten worden.
  • Voor sommige onderdelen, worden ook aantallen berekent, zoals bijvoorbeeld hoeveel aangepaste parkeerplaatsen er aanwezig moeten zijn, wat gevraagd wordt m.b.t. de sanitaire voorzieningen…

Ga naar de checklist en de quickscan.
 

 
 
 

C3. Is het verplicht de checklist toe te voegen aan het aanvraagdossier?

Neen, het is momenteel niet verplicht de checklist toe te voegen aan het vergunningsaanvraagdossier.

In navolging van de toegankelijkheidsnota die toegevoegd dient te worden kan men er nog steeds voor kiezen een zelf geschreven nota toe te voegen.

In de vroegere Codex Ruimtelijke Ordening stond er: ‘een beschrijving inzake integrale toegankelijkheid is toe te voegen, in navolging van de aanstiplijst met betrekking tot de dossiersamenstelling (Besluit van 28 mei 2004 waarin art. 16, 2°, c)’.

Met de harmonisering naar de omgevingsvergunning is dit besluit vervallen, maar blijft de toegankelijkheidstoelichting een verplicht onderdeel van het dossier.  Dit is opgenomen in het addendum over de verantwoordingsnota bij de omgevingsvergunning, en toe te voegen als ‘bijlage B26’:

‘ een beschrijving van de ruimtelijke context van de geplande werken, meer bepaald: als het een gebouw betreft dat geheel of gedeeltelijk toegankelijk is voor het publiek: de al niet vergunningsplichtige voorzieningen om integrale toegankelijkheid te bereiken voor de personen met verminderde beweeglijkheid. Besteed daarbij bijzondere aandacht aan de voorzieningen die verder gaan dan de wettelijk vastgelegde normen.’   

De vergunningsaanvrager heeft op dit moment dus de keuze om te kiezen voor of de nota of de checklist.

 
 
 

C4. Wat kan ik terugvinden op de checklist?

De checklist is een dossiergebonden en printbaar document waar je alle informatie op terug vindt omtrent het gebouw en de toegankelijkheid ervan. Het is een handig document om toe te voegen bij de bouwaanvraag.

Je vindt erop om welk gebouw het gaat, of de verordening toegankelijkheid van toepassing is en wat er allemaal voorzien moet worden.

De stedenbouwkundig ambtenaar kan dit als leidraad gebruiken bij de controle van het dossier.

Indien er bij de bouwaanvraag geen checklist aanwezig is, kan deze ook gemaakt worden door de ambtenaar, als hulp ter controle.

Op onderstaand document krijg je een duidelijk overzicht hoe je de checklist moet lezen en wat er op terug te vinden is.

pdf-icoon Download hier een voorbeeld van de checklist met de verklarende uitleg

 

 
 
 

C5. Het gebouw moet niet voldoen aan de regelgeving en toch moet van de gemeente/stad de checklist toevoegd worden aan het vergunningsaanvraagdossier?

De checklist geeft een dossiergebonden weergave van wat er in functie van de verordening toegankelijkheid moet gebeuren.

Eén van de eerste items op de checklist geeft aan of de verordening van toepassing is of niet op het dossier in kwestie. Is dit het geval, dan worden verder ook het toepassingsgebied en de verschillende criteria aangegeven. Zo neen, dan is de checklist zeer beperkt en zullen er verder geen andere zaken opgenomen zijn.

Moet het gebouw niet voldoen aan de regelgeving, dan kunt u dus ook gebruik maken van de checklist om dit aan te tonen!