Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 8?

De artikelen 7 en 8 worden opgeheven, om verder opnieuw opgenomen te worden onder de nieuwe artikelen 29/1 en 29/2. Zij hoorden immers niet thuis onder Hoofdstuk II. Toepassingsgebied, gezien ze reeds normbepalingen bevatten.

Door ze onder Hoofdstuk II te behouden, gaf men de indruk dat alle publiek toegankelijke kleedruimtes of pashokjes en alle publiek toegankelijke toiletten en douches aan de bepalingen van de verordening dienden te voldoen en niet enkel deze, die behoren tot de gebouwen, die overeenkomstig art. 3, 4 of 5 onder het toepassingsgebied van de verordening vallen. Dit is nooit de bedoeling geweest. Bijgevolg worden deze 2 artikelen best verplaatst naar Hoofdstuk III.

Normbepalingen, en meer bepaald Afdeling VII onder het hoofdstuk m.b.t. aangepaste ruimtes, waar ze echt thuis horen.