Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

H1. Is het handboek enkel online te raadplegen?

Het handboek “toegankelijkheid publieke gebouwen” is enkel raadpleegbaar via de website www.toegankelijkgebouw.be.

Wanneer men toch graag bepaalde delen in geprinte versie had gezien, kan men zelf een printvriendelijke versie van de website afprinten. Dit kan u doen door op het printicoontje te klikken dat zich rechts onderaan op de website bevindt.

 
 
 

H2. Hoe verhoudt het handboek zich t.o.v. de regelgeving?

De regelgeving toegankelijkheid is één zaak, de bouwpraktijk staat er soms een stap verder van en is vaak een stuk complexer. Alhoewel toegankelijkheid vanzelfsprekend lijkt, vraagt de realisatie ervan een doorgedreven aandacht van meerdere partijen. Het handboek wil hier graag een bron van inspiratie voor vormen.

Waar de regelgeving zich beperkt tot de minimale, op plan afleesbare basiselementen m.b.t. toegankelijkheid, gaat het ‘Handboek publiek toegankelijke gebouwen’ heel wat verder. Het is ontwikkeld als flankerend initiatief rond de regelgeving, zodat ontwerpers, bouwheren, … heel wat meer informatie kunnen terugvinden over een goede uitvoeringspraktijk.

Het handboek heeft niet als doel voorschrijvend te zijn, wel een inspiratiebron voor de praktijk.

  • Je kan er terecht voor meer uitleg rond de nieuwe regelgeving toegankelijkheid (06/06/09): regelgeving
  • Daarnaast is er heel wat tekst en uitleg terug te vinden over het hoe en het waarom van de normen, aanbevelingen voor detaillering en uitvoering die de integrale toegankelijkheid in de praktijk kunnen verzekeren: handboek