Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Comfortparkeerplaats in een notendop

Aanbevelingen:

Parkeerplaats met een grotere comfortzone, bruikbaar voor een bredere groep bezoekers.

Comfortplaats:

 • Zo dicht mogelijk bij de toegang tot het gebouw
 • Goede aansluiting met de toegangspaden
 • Basisafmetingen:
  • Dwarsparkeren:
   • breedte minimaal 300cm
  • Langsparkeren:
   • lengte minimaal 600cm
   • voldoende breedte voorzien
 • Markering is niet noodzakelijk, maar geeft duiding aan het karakter van de zone
 • Voeg een goede signalisatie toe
 • Afwerking:

Voorrijdzone:

 • Gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de toegang, op maximaal 50 m
 • Veilige in- en uitstapzone naast de voorrijdzone

Regelgeving:

Art. 27 van de ‘Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid’ heeft in beperkte mate betrekking op comfortplaatsen.

Een comfortparkeerplaats kan men vergelijken met een aangepaste parkeerplaats.

Lees artikels 27.

 
 
 

Afgeleide van voorbehouden plaatsen

Een comfortparkeerplaats is een ‘light’-versie van een aangepaste parkeerplaats. Ze heeft in de praktijk echter een minder bindend karakter.

De parkeerplaatsen, breder dan de standaard, zijn niet expliciet voorbehouden, maar wel bruikbaar voor elke persoon die, om welke reden dan ook, meer ruimte nodig heeft om in en uit het voertuig te stappen.

Comfortplaatsen worden optimaal op dezelfde wijze als voorbehouden plaatsen ingepland en uitgevoerd. De vormgeving en afwerking zijn quasi gelijk.

parkeerterrein met comfortplaats(en) kortbij de toegang

Gezien de groep gebruikers die gebruik kan maken van de comfortplaatsen (ouderen, ouders met kinderen,…) is de aansluiting op het toegangspad naar de toegang tot het gebouw extra belangrijk.

Bij grotere parkeerterreinen worden zij op een centrale plaats voorzien, in de buurt van de toegang tot het gebouw of gespreid over verschillende delen van de parkeervoorziening(en).

Lees de aanbevelingen voor voorbehouden parkeerplaats.

 
 
 

Vormgeving en afmetingen

Afmetingen voor comfortplaatsen zijn idealiter afgeleid van die van de voorbehouden parkeerplaatsen.

Daar waar een aangepaste parkeerplaats steeds rolstoeltoegankelijk moet zijn, vraagt een comfortplaats dit niet expliciet. Voor een dwarsparkeerplaats kan een breedte van minimum 300cm reeds voldoen. Ideaal is echter een breedte van 350cm.

Een breedte van 300cm (comfortparkeerplaats) biedt meer comfort dan een standaard parkeerplaats (250cm breedte). De extra breedte biedt onder andere een veilige zone om in en uit de wagen te stappen op eigen tempo en kinderen kunnen op een veilige zone blijven staan.

Comfortparkeerplaatsen zijn meestal dwars- of schuingelegen plaatsen. Het comfort is immers voornamelijk in de breedte van de parkeerplaats gewenst.

Langsparkeerplaatsen gebruiken voor een comfortplaats kan als ze voldoende breed zijn.

Eeen voorbeeld van een comfortplaats

Een comfortplaats die qua maatvoering gelijk is aan een voorbehouden parkeerplaats, biedt naar een toekomstgericht gebruik meer voordelen. Zo is ze gemakkelijker (al dan niet tijdelijk, bijvoorbeeld bij evenementen) omvormbaar tot een aangepaste plaats. Op die manier kan de comfortplaats universeel ingezet worden.

 
 
 

comfortafwerking

Comfortplaatsen vragen geen specifieke afwerking. Het is voornamelijk belangrijk om rekening te houden met volgende punten:

 • Een duidelijke signalisatie. Het moet duidelijk zijn dat de parkeerplaatsen comfortplaatsen zijn. Dit kan door toevoeging van aandachtsborden, bijvoorbeeld een bord ‘voorbehouden voor gezinnen met kleine kinderen’.
 • Voorzie een duidelijke randmarkering op vloerniveau, eventueel in een andere kleur. Hierdoor ontstaat een goed afgebakende zone.
 • Men kiest best voor een vlak, stroef en rolstoelvast oppervlak, net zoals die van voorbehouden parkeerplaatsen

Een comfortplaats is aangesloten op de looproute die naar de toegang van het gebouw of naar het toegangspad leidt.

Ook hier kan goede signalisatie of bewegwijzering dienst bewijzen. Dit kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld door een duidelijk gemarkeerde loopzone van op het parkeerterrein tot aan het gebouw.

Parking carrefour - comfortplaats voor mama en kind

 
 
 

voorrijdzones zijn een alternatief

Een voorrijdmogelijkheid, voorzien op beperkte loopafstand van de toegang tot het gebouw, is een aanvulling op het comfortparkeren. Zo’n voorrijdzone biedt de mogelijkheid om personen zeer kort bij de toegang tot het gebouw of evenement te laten in- en uitstappen.

Het parkeergebeuren kan op die manier gefaseerd verlopen (iemand afzetten aan toegang, parkeren, naar de toegang gaan). Dit vergemakkelijkt het gebruik van het gebouw niet alleen voor personen met een beperking maar ook voor kinderen, zwangere vrouwen of personen met een tijdelijke beperking.

De voorrijdzone sluit aan op een looproute, maar mag deze zone niet hinderen. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan een veilige in- en uitstapzone of transferzone.

Dit betekent onder andere het voorzien van:

 • een minimale ruimte voor het manoeuvreren, het maken van een draaicirkel of het uitladen van een kinderwagen of andere spullen
 • een wachtzone waar personen kunnen wachten op de bestuurder of assistent, eventueel voorzien van een zitelement

Novotel - voorrijdzone

 
 
 

Comfortplaats in beeld