Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

T1. Als mijn project onder erfgoed valt, moet het dan voldoen aan de regelgeving toegankelijkheid?

Ja toch wel.

Wanneer een project vergunningsplichtige handelingen omvat die worden geadviseerd door de gewestelijke erfgoedambtenaar van het agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, of als het gaat over een van onderstaande situaties, dan zal de erfgoedambtenaar een afweging moeten maken tussen de vereisten inzake toegankelijkheid enerzijds, en de te behouden erfgoedwaarden anderzijds.

  • voorlopig of definitief beschermde monumenten
  • of archeologische monumenten
  • of voor aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in voorlopig
  • of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten, landschappen, ankerplaatsen of archeologische zones
  • of voor aanvragen met betrekking tot het varend erfgoed,

Dit is terug te vinden in artikel 2 §2 3. en artikel 35 van de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid.