Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Geluid als bron

Personen met een visuele beperking zijn in grotere mate afhankelijk van het gehoor. Ze screenen de bebouwde omgeving op een heel andere wijze dan personen die kunnen zien.

Auditieve informatie is voor hen een belangrijke bron. Om de oriëntatie en de beleving van de omgeving aangenamer te maken, kan men auditieve elementen toevoegen of hen auditief ondersteunen door er van bij het ontwerp en bij de uitvoering van een gebouw rekening mee te houden.

Geluid kan zowel een positieve als een negatieve bijdrage leveren aan de oriëntatie voor blinden en slechtzienden.

Bepaalde ononderbroken geluiden, zoals een roltrap, een rateltikker en een fontein kunnen de oriëntatie ondersteunen.

Geluid werkt negatief als het ‘lawaai’ is en andere gewenste geluiden vervormt of blokkeert. Deze overlast kan vermeden worden door rekening te houden met materiaalgebruik. Gebruik, vooral bij wanden en plafonds, best zo weinig mogelijk sterk weerkaatsende oppervlakken om echo en nagalm te vermijden.

Daarnaast kan het gebruik van verschillende materialen voor vloeren, wanden en plafonds een akoestische herkenbaarheid geven.

De akoestiek in een gebouw kan achtergrondlawaai dempen zodat cruciale informatie duidelijk herkenbaar blijft.

 
 
 

Auditieve hulpmiddelen

Auditieve toevoegingen komt men niet in ieder gebouw tegen, omdat het niet overal een nodig is. Vooral in gebouwen met functies waarbij de beleving belangrijk is, zoals musea en schouwburgen, bieden auditieve hulpmiddelen een meerwaarde.

Een aantal voorbeelden zijn:

Ringleiding

In een lawaaierige omgeving, zoals bijvoorbeeld bij optredens, concerten of in een buitenruimte hebben personen met een auditieve beperking het vaak moeilijk om gesprekken te volgen of om het concert goed te horen.

Een ringleiding is een draadloos systeem dat gebruikt kan worden door personen met een hoorapparaat. Het systeem zorgt ervoor dat storende omgevingsgeluiden weg gefilterd worden voor personen met een hoorapparaat.

Door het apparaat op stand ‘T’ te plaatsen kan elke persoon individueel gebruik maken van dit geluidversterkend systeem, zodat slechts één bron, bijvoorbeeld het concert,  duidelijk hoorbaar is.

Voorzieningen voor een ringleidingsysteem kunnen vanaf de bouwfase op eenvoudige wijze in de technieken van het gebouw voorzien worden.

Ze zijn niet enkel bruikbaar voor grotere gebouwen zoals musea of concerthallen, maar ook voor (kleinere) vergaderzalen en aula’s.

Signalisatie van de aanwezigheid van een ringleiding

RFID technologie

RFID technologie (Radio Frequency Identification) gaat een stap verder dan de audiogids. RFID kan gebruikt worden als auditief hulpmiddel voor het vinden van voorwerpen of als navigatiesysteem voor blinde en slechtziende personen.

De technologie bestaat uit een zender die de gebruiker bij zich heeft (ingebouwd in een schoudertas, een blindenbril, wandelstok,…) en een ontvanger die in een ‘tag’ zit. De tag is een sticker die op het te zoeken voorwerp geplakt wordt of zich op een bepaalde locatie bevindt.

De ingebouwde RFID-zender zendt een signaal uit zodat de ‘tag’ op het voorwerp geactiveerd wordt. In de tag zit een luidsprekertje dat een geluidssignaal uitzendt, of automatisch een tekst laat horen over een bepaalde locatie.

Dit systeem kan in de toekomst veel mogelijkheden bieden.

 
 
 

Persoonlijke assistentie

Om personen met een visuele beperking een optimale belevingswaarde van het gebouw te bieden, is het van belang om deze personen goed te begeleiden.

Het onthaal van cruciaal belang. Het vormt vaak het eerste aanknooppunt voor de gebruiker.

Omgaan met personen met een beperking is niet voor iedereen evident. Onthaalmedewerkers kunnen ondersteuning krijgen door een opleidings- of informatiemoment te volgen.

Hier worden een aantal basisprincipes en tips voor de praktijk toegelicht. Enkele daarvan zijn het aanpassen van stemgeluid, duidelijk articuleren, niet betuttelend optreden en de personen als individu aanspreken.

Het indien gewenst bieden van persoonlijke begeleiding (begeleiding naar de zitplaats of naar een vergaderzaal) is een goed vertrekpunt.

Geef juiste informatie, zodat de bezoeker op de hoogte gebracht wordt van de situatie. Geef bij het onthaal een korte toelichting over welke voorzieningen er wel of niet aanwezig zijn.

Assistentiehonden zijn welkom in elk publiek gebouw. Dit kan extra duidelijk gemaakt worden door een sticker op de toegangsdeur.

Aanduiding 'assistentiehonden welkom'

 
 
 

Auditief in beeld