Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Bewegwijzering- en informatieborden

Bewegwijzeringborden bestaan uit een geheel van informatieborden die ons de weg wijzen of die ons tonen hoe we ons in en rond een gebouw kunnen verplaatsen om een dienst of ruimte te bereiken. Ze bestaan uit een combinatie van aanwijzingen, meestal een looprichting (pijlvorm) gekoppeld aan een locatie, dienst of naam.

Planckendael - bewegwijzering

Op informatiepalen of -borden zijn vaak verschillende vormen van informatie gebundeld. Ook een overzichtelijke plattegrond van een gebouwcomplex met aanduiding waar welke functies er te vinden zijn, is een vorm van een ‘informatiebord’.

Bewegwijzerings- en informatieborden zijn steeds universeel bruikbaar!

 
 
 

Aandachtpunten bij de plaatsing van borden

Bewegwijzerings- en informatieborden worden steeds geplaatst op een logische locatie naast de looproute. Ze zijn gelegen aan de toegang tot een gebouw, aan de doorgang naar een parkeervoorziening, enzovoort.

Volgende structurele elementen zijn van belang:

 • Plaatsingshoogte van de borden:
  • Grote leesafstand (bewegwijzering): 220 cm
  • Kleine leesafstand (naambordjes): tussen 140 cm en 160 cm
 • Voor middelgrote borden op een kleine leesafstand:
  • Middelpunt op circa 125 cm.
  • Indien de onderzijde van het bord te laag komt om nog leesbaar te zijn voor staande personen hangt men het bord hoger en plaatst men het in een hoek van 10°.
 • Indien horizontaal geplaatst: onderrijdbaar uitwerken

Informatieborden op de muur aan de muur (bv. lichtbakken) mogen maximum 10 cm uitsteken uit de muur, om te vermijden dat ze een obstakel vormen.

De informatieborden zijn gemakkelijk bereikbaar. Ze sluiten aan op een looproute. Er is voldoende vrije ruimte voor het bord, zodat gebruikers bij het lezen de looproute niet hinderen.

Gemeentehuis Lubbeek - bewegwijzeringsbord met voldoende ruimte om er aan te kunnen staan

Voorzie een vrije draairuimte voor het informatiebord zodat rolstoelgebruikers van richting kunnen veranderen. Zo kunnen ook trolleys, kinderwagens en boodschappen van de af looproute geplaatst worden.

 
 
 

Ontwerpcriteria visuele informatie

Visuele informatie gaat veel verder dan bewegwijzering en informatieborden. Heel wat elementen worden gebruikt op gevels, in brochures, op spandoeken, …

Letters en cijfers:

 • Gebruik maximaal twee verschillende lettertypes.
 • Gebruik een duidelijk leesbaar, schreefloos lettertype
 • Maak zowel gebruik van hoofdletters als kleine letters (geen teksten met enkel gebruik van hoofdletters). Gebruik voldoende grote interlinie.
 • Lijn teksten niet uit over de volledige breedte. Door de uitlijning vervormen de spaties tussen de woorden, waardoor je een moeilijk leesbaar onregelmatig tekstbeeld krijgt.
 • Vermijd cursief geplaatste letters en woorden.
 • Zorg voor de juiste lettergrootte. Deze is afhankelijk van de leesafstand. De hoogte van letters is minimaal 1/100 van de leesafstand. Voor belangrijke informatie dient de hoogte van letters minimaal 1/25 van de leesafstand te bedragen. Op beeldschermen mogen letters niet kleiner zijn dan 3 mm. Voor bewegwijzering bedraagt de minimale grootte van de letters 50 mm.

Nieuwpoort - goede signalisatie

Contrasten en kleurgebruik:

Een goed contrast draagt bij tot de leesbaarheid:

 • Het contrast heeft een grotere invloed op de leesbaarheid dan de verlichting.
 • Gebruik contrasterende kleuren, maar geen reflecterende of felle kleuren en beperk het aantal verschillende kleuren.
 • Gebruik donkere letters/figuren op een lichte achtergrond of lichte letters op donkere achtergrond.
 • Om na te gaan of er voldoende contrast is tussen twee kleuren, kan men de kleuren omzetten naar grijswaarden (zwart-witkopie). Indien er dan nog voldoende contrast is, zijn de gekozen kleuren voldoende contrasterend.
 • Ook voor de leesbaarheid van ruimten is contrast nodig. Een ruimte krijgt structuur als plinten, raam- en deurkozijnen in contrasterende kleuren en materialen worden uitgevoerd. Ook voor vloeren en wanden draagt dit bij tot de leesbaarheid van de ruimte.

Vermijd combinaties met te weinig contrast zoals:

 • Rood/groen: veel personen kunnen deze kleuren niet onderscheiden,
 • Zuiver zwart-wit kleurgebruik: dit het kan een verblindende werking hebben, afhankelijk van bijvoorbeeld de lichtinval.

Vermijd transparante en oneffen achtergronden. Zij zorgen voor verwarring in het beeld. Letters zijn niet duidelijk te onderscheiden van de achtergrond, waardoor de boodschap minder leesbaar is.

Beeld van onduidelijke signalisatie door complexe achtergrond

Een beredeneerd kleurgebruik draagt bij tot de duidelijkheid. Toch is het is raadzaam het kleurgebruik  voor signalisatie en bewegwijzering te beperken tot de primaire en secundaire kleuren (rood, blauw, groen, geel,…). Dit zijn de ‘zuivere’ kleuren. Zij zijn beter te waar te nemen dan gemengde kleuren.

Bepaalde kleuren hebben een psychologische betekenis gekregen. Gebruik associaties die bij de kleuren passen:

 • Rood: gevaarlijke situaties;  
 • Groen: veiligheid;
 • Geel: gewijzigde situatie waarbij het gevaar dreigt om lichamelijk gewond te raken
 • Blauw: hygiëne en aanduiding van sanitaire voorzieningen.

Voor een goede leesbaarheid en voor het ondervangen van kleurenblindheid is het aangewezen om figuren en letters in kleur een zwarte omranding te geven.

Pictogrammen, logo’s, tekens en symbolen:

Gebruik zoveel mogelijk gestandaardiseerde tekens. Indien dit niet mogelijk is, maak dan gebruik van eenvoudige tekens en symbolen.

Gebruik van pictogrammen ondersteunt de leesbaarheid, zeker bij langere teksten. Het is een goede en gemakkelijke manier om iets duidelijk te maken.

Voorbeeld van een internationaal pictogram

Gebruik zoveel mogelijk internationaal goedgekeurde pictogrammen (ISO 7001). Enkele richtlijnen:

 • Word een pictogram gebruikt in plaats van een tekst, moet de gebruiker zich op een eenvoudige wijze een beeld kunnen vormen van wat bedoeld wordt;
 • Gebruik alleen pictogrammen die een zelfstandig begrip weergeven (geen combinatie van begrippen);
 • Voorzie begrijpelijke symbolen in combinatie met een typerend kleurgebruik en een zwarte omlijning.
 
 
 

Hinderlijke schitteringen, verblinding en reflectie

Bij informatie achter wanden in glas, bijvoorbeeld een informatiebordje achter een glazen deur, is de belichting cruciaal. Om hinderlijke schitteringen te vermijden, is het belangrijk dat er geen rechtstreeks licht op het glas valt.

Signalisatie met die minder duidelijk is door reflectie

Een mogelijke oplossing is om de ramen te voorzien van een zonnewering. Let op met kunstmatige verlichting: deze kan extra reflectie op het glas veroorzaken. Ook dient de afstand tussen het glas en de eigenlijke informatie zo klein mogelijk te zijn.

Het gebruik van matte materialen voor een bord of opschrift is aangewezen om hinderlijke schitteringen, verblindingen en reflecties te vermijden.

Voorbeeld van een goede uitvoering tegen reflectie bij een een informatiebord

 
 
 

Visueel in beeld