Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Omkadering

De checklist is een online tool voor de architect.

Ze doorloopt uw specifiek project op vlak van toegankelijkheid.

Dit gebeurt aan de hand van een digitale vragenlijst waar je de concrete gegevens kan ingeven. Zo krijg je een projectgebonden document als output.

De checklist toetst de toepassing van de nieuwe stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid af in het kader van uw aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en geeft een overzicht weer van de criteria waaraan uw project minimaal moet voldoen.

Door het toevoegen van de checklist aan het aanvraagdossier, kan je voldoen aan art. 16, 2, c van de dossiersamenstelling (ref. aanstiplijst nr. 4). Dit artikel geeft aan dat je bij de aanvraag voor handelingen aan een publiek gebouw steeds een beschrijvende nota inzake toegankelijkheid moet toevoegen.

De checklist is uitgebreid met de mogelijkheid tot het toevoegen van zaken zoals: motiveringen, toegankelijkheidsmaatregelen verdergaand dan de regelgeving en informatie over een gevraagd advies.

Wanneer je de volledige vragenlijst doorlopen hebt, verschijnt een output.
Deze output kan men opslaan of afdrukken en vervolgens toevoegen bij de vergunningsaanvraag.

Indien er bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning geen checklist aanwezig is, kan ook de ambtenaar gebruik maken van deze tool, als hulp ter controle van het dossier.

 
 
 

Hoe doorloop je de checklist

Stap 1:

Surf naar de pagina checklist.

Je kan kiezen of je de checklijst of de quickscan maakt: kies ckeclist

Stap 2:

Je kan nu starten met het maken van de checklist.

Let op: wanneer je project meerdere gebouwen omvat, of een gebouw betreft met meerdere functies, zal je per type gebouw of functie een nieuwe checklijst moeten invullen.

 • Maak je een volledige nieuwe checklist: kies start
 • Wil je een bestaande checklist ophalen: kies bladeren

Hoe een bestaande checklist ophalen (uploaden):

 • Je kan de checklist opnieuw openen door hem te uploaden bij het begin van de checklist. Kies “bladeren”. Blader naar het betreffende bestand. Klik dan op “oude vragenlijst uploaden”.

Stap 3:

Doorloop alle vragen die verschijnen. Geef bij de vragen de antwoorden in functie van uw specifiek project.

Stap 4:

Wanneer je alle vragen van de checklist doorlopen hebt, krijg je de output van de checklist te zien.

 • Je kan kiezen om de checklist af te drukken: kies afdrukken
 • Je kan kiezen om de checklist op te slaan: kies opslaan

Hoe de output opslaan:

 • Kies opslaan aan het einde van de checklist.
 • Vink “bestand opslaan” aan en klik op ok.
 • Je zal nu een melding krijgen dat het bestand gedownload is. Je kan het bestand terugvinden onder: mijn documenten, downloads.
 • De bestandsnaam ziet er als volgt uit: toegankelijkgebouw.be nummer-datum waarop je de checklist gemaakt hebt.
 • Als je wil kan je de naam ook wijzigen.
 • De checklist is nu opgeslagen.

Stap 5:

Om te eindigen sluit je het venster van de output af.
 

 
 
 

Een opgeslagen checklist openen

Wil je een bestaande checklist ophalen dan ga je naar het startscherm van de checklist:

 • In plaats van op "start" te drukken, kies je "bladeren".
 • Je gaat nu naar de opgeslagen checklist: dit is een .cgk bestand.
 • Klik op “oude vragenlijst uploaden”. De opgeslagen checklist kan je nu terug raadplegen.
 
 
 

VRAGEN BEANTWOORDEN IN DE CHECKLIST

 • Geef bij de vragen de antwoorden in functie van uw specifiek project.
 • Deze antwoorden kunnen vrije invulvragen zijn, Ja/neen vragen of vragen zijn waar met een aantal moet ingeven.
 • Wanneer je bijvoorbeeld het aantal accommodaties, kleedruimten, ... moet ingeven, zal de checklist automatisch berekenen hoeveel aangepaste accommodaties, kleedruimten, … je moet voorzien.Dit zal je in de output kunnen nalezen.
 • Bij sommige vragen wordt er concreet gevraagd naar een aantal, bijvoorbeeld bij pashokjes. Vul steeds het correcte aantal aan. Als het bevraagde element niet aanwezig is, vul 0 in.
 • Als je iets invult wat niet kan, dan krijg je een foutmelding (= rood vlak) ter waarschuwing. Je kan dan steeds je antwoord wijzigen door iets anders in te vullen, of naar een vorige vraag terug te gaan.
 • Bij verschillende vragen zal je rechtsboven het icoon “i” zien staan. Als je hierop klikt krijg je een helptekst. Deze geeft meer verduidelijking betreffende de vraag of betreffende een begrip dat voorkomt in de vraag.
 • Op het einde van de vragenlijst komen de vragen betreffende advies. Tevens kan je op het einde indien gewenst in een invulveld een motivatie toevoegen (afwijking en extra toegankelijkheidsmotivering).
   
Zoeken
  Admin
disclaimer   •   een Holoncom Xtrasite   •    Inloggen