Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Waarom een checklist voor toegankelijkheid invullen?

De checklist is een tool om de toegankelijkheid van je project te overlopen.

Dat doe je met een vragenlijst

Die toetst de toepassing van de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid af bij je omgevingsvergunningaanvraag. Je krijgt een overzicht van de voorwaarden waaraan je project minstens moet voldoen.

In de checklist kan je ook deze zaken opnemen: motiveringen, toegankelijkheidsmaatregelen die verder gaan dan de regelgeving en informatie over een gevraagd advies.

Wanneer je de volledige vragenlijst doorlopen hebt, krijg je het resultaat.

Dat resultaat sla je op of druk je af. Daarna voeg je het toe bij de omgevingsvergunningsaanvraag. Zo voldoe je aan de toegankelijkheidstoelichting. Dit is een verplicht onderdeel van het dossier. Dit is opgenomen in het addendum over de verantwoordingsnota bij de omgevingsvergunning, en toe te voegen als ‘bijlage B26’.

Als de checklist ontbreekt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning, kan de omgevingsambtenaar deze tool gebruiken bij de controle van het dossier.

 
 
 

Hoe overloop je de checklist?

Stap 1:

Ga naar de checklist.

Stap 2:

Je start met een nieuwe checklist of je opent een al eerder gemaakte checklist. 

 • Voor een volledig nieuwe checklist kies je 'start'
 • Voor een bestaande checklist kies je 'bladeren'. Selecteer het juiste bestand. Klik dan op 'oude vragenlijst uploaden'.

Een project met meerdere gebouwen of een gebouw met meerdere functies? Dan vul je per type gebouw of functie een nieuwe checklist in.

Stap 3:

Overloop alle vragen en geef een antwoord op basis van je project.

Stap 4:

Alle vragen van de checklist overlopen? Dan krijg je het resultaat te zien. Dat kan je afdrukken. Je kan het ook opslaan:

 • Kies 'opslaan' aan het einde van de checklist.
 • Vink 'bestand opslaan' aan en klik op 'ok'.
 • Je krijgt een melding dat je bestand gedownload is. Je vindt het terug in de map waarin je besturingssysteem je downloads opslaat.
 • De bestandsnaam ziet er zo uit: 'toegankelijkgebouw.be nummer-datum.cgk'. Die naam mag je wijzigen als je dat wil. Let op dat je de extensie .cgk niet verandert. Anders kan de tool je checklist niet meer openen. 
 • Je checklist is opgeslagen.

Stap 5:

Sluit het resultaatvenster.
 

 
 
 

Een opgeslagen checklist openen

Ga naar de checklist:

 • Kies 'bladeren' in plaats van 'start'.
 • Je selecteert je opgeslagen checklist. Dat is een bestand met extensie .cgk.
 • Klik op “'oude vragenlijst uploaden'. Nu krijg je je opgeslagen checklist te zien.
 
 
 

VRAGEN BEANTWOORDEN IN DE CHECKLIST

 • Beantwoord de vragen in functie van je project.
 • Er zijn vragen met vrije invultekst, vragen waarop je ja of neen antwoordt en vragen waarbij je een getal doorgeeft.
  • Een voorbeeld: je geeft het aantal voorziene kleedruimten door. De checklist berekent dan hoeveel aangepaste kleedruimten je daarbij moet voorzien. Dat krijg je te zien in het eindresultaat. 
  • Vult altijd een getal in bij dit soort vragen. Maakt het onderdeel waarover het gaat geen deel uit van je project? Vul dan het getal 0 in.
 • Vul je iets in wat niet kan? Dan krijg je een foutmelding in een rood vlak als waarschuwing. Vul dan iets anders in of ga terug naar de vorige vraag.
 • Hulp nodig? Bij verschillende vragen zie je rechtsboven het icoon 'i'. Klik erop voor meer uitleg.
 • Op het einde van de vragenlijst krijg je vragen over het advies. Als je dat wil, kan je daar ook een motivatie invullen (afwijking en extra toegankelijkheidsmotivering).