Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Waarom een quickscan?

Architect, ambtenaar of bouwheer? Gebruik de quickscan als online ontwerptool.

Je gebruikt hem vanaf de start en tijdens verschillende fasen van het ontwerpproces van je bouwproject.

Zo heb je een leidraad bij het toepassingsgebied van de stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid en de bijhorende normen.

Met een vragenlijst overloop je je project op vlak van toegankelijkheid.

Omdat je hem invult tijdens de ontwerpfase, vul je telkens in wat al vast staat. 

Het resultaat is een advies op maat van je project en de gegevens die je doorgaf. Je ontdekt of het project moet voldoen aan de toegankelijkheidsverordening en zo ja, over welk toepassingsgebied het gaat. Je krijgt ook informatie over welke normen je moet toepassen.

Het resultaat gebruik je bij het verder ontwerpen en uitvoeren van je bouwproject.
 

 
 
 

HOE DOORLOOP JE DE QUICKSCAN

Stap 1:

Ga naar de quickscan.

Stap 2:

Je start met een nieuwe quickscan of je opent een al eerder gemaakte quickscan.

 • Kies 'start' voor een volledig nieuwe quickscan.
 • Kies 'bladeren' om een bestaande quickscan te openen. Selecteer het juiste bestand. Klik dan op 'oude vragenlijst uploaden'.

Een project met meerdere gebouwen of een gebouw met meerdere functies? Vul per type gebouw of functie een nieuwe quickscan in.

Stap 3:

Overloop alle vragen. Je kan zowel bekende als nog onbekende gegevens invullen.

Stap 4:

Je krijgt het resultaat te zien. Dit is een advies op maat van wat je al weet over je project. Dat kan je afdrukken. Je kan het ook opslaan:

 • Kies 'opslaan' aan het einde van de quickscan.
 • Vink 'bestand opslaan' aan en klik op 'ok'.
 • Je krijgt een melding dat je bestand gedownload is. Je vindt het terug in de map waarin je besturingssysteem downloads opslaat. 
 • De bestandsnaam ziet er zo uit: 'toegankelijkgebouw.be nummer-datum.cgk'. Die naam mag je wijzigen als je dat wil. Let op dat je de extensie .cgk niet verandert. Anders kan de tool je quickscan niet meer openen.
 • Je quickscan is opgeslagen.

Stap 5:

Sluit het resultaatvenster.
 

 
 
 

Een opgeslagen quickscan openen

Ga je naar de quickscan.

 • Kies 'bladeren' in plaats van 'start'.
 • Je selecteert je opgeslagen quickscan. Dat is een bestand met extensie .cgk.
 • Klik op 'oude vragenlijst uploaden'. Je krijgt je opgeslagen quickscan te zien.
 
 
 

VRAGEN BEANTWOORDEN IN DE QUICKSCAN

Beantwoord de vragen op basis van je project.

 • Er zijn vragen waarop je ja/neen/nog onbekend kan antwoorden. De quickscan houdt er rekening mee dat je nog in de ontwerpfase zit. Het kan dus dat er sommige dingen nog niet vaststaan. Daarom geef je aan of iets voorzien is, niet voorzien of nog onbekend. Naargelang je antwoord krijg je een algemeen resultaat of een meer aangepast resultaat. 
 • Je geeft ook aan of je bepaalde dingen zeker weet, nog niet helemaal weet of nog niet weet. Ook hier houdt het resultaat rekening mee. 
 • Er zijn ook invulvragen waar je een getal ingeeft in een vakje of een tabel. Dit is alleen voor onderdelen die je al met zekerheid voorziet. Geef je een 0 in, dan gaat de quickscan ervan uit dat het onderdeel niet voorzien is. Een voorbeeld: je geeft het aantal voorziene kleedruimten door. De quickscan berekent hoeveel aangepaste kleedruimten je daarbij moet voorzien. 
 • Vul je iets in wat niet kan? Dan krijg je een foutmelding in een rood vlak als waarschuwing. Vul dan iets anders in of ga terug naar een vorige vraag.
 • Hulp nodig? Bij verschillende vragen zie je rechtsboven het icoon 'i' . Klik erop voor meer uitleg. 
 • Op het einde van de vragenlijst krijg je het resultaat. Dat is het advies op maat van je project.

Verander je later toch nog iets aan je project? Sla je quickscan altijd op. Zo kan je hem later openen en aanpassen. Je krijgt dan een update van je resultaat. Dat houdt rekening met alle wijzigingen.