Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 13

Gidslijn:

Een gidslijn is een element uit de openbare ruimte, dat voor blinden en slechtzienden bruikbaar is als oriëntatiepunt of als geleiding bij het lopen. Ook voor andere voetgangers geven deze elementen de looproute aan. Ideaal gezien is deze gidslijn ononderbroken. Een voorbeeld van een gidslijn is een muur, die door de gebruiker van een witte stok kan gevolgd worden.

Geleidelijn:

In tegenstelling tot een gidslijn is een geleidelijn speciaal voor de doelgroep ontworpen en aangelegd. Het gaat om een tactiel voelbare lijn (bv. noppentegels, ribbeltegels). Geleidelijnen zijn gewenst daar waar een gidslijn ontbreekt.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 13?

Omdat “looprichting” in artikel 13 zou kunnen impliceren dat zou kunnen volstaan worden met bv. het leggen van een 3-tal noppentegels, als indicatie van de te volgen “richting”, maar daarom nog niet verplicht het hele pad naar de delen, die bereikbaar moeten zijn, met noppentegels te markeren, wordt dit woord best vervangen door “het traject”. De vroegere mogelijke niet bedoelde minder strikte interpretatie wordt hierdoor onmogelijk.