Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 16

Dwarshelling i.f.v. afwatering (buiten):

Dit betekent in concreto een maximale helling van 2% in de richting dwars op de normale looprichting.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 16?

Artikel 16 liet enkel hellingen, in functie van afwatering, in de richting dwars op de looprichting toe voor buitenpaden en niet voor binnenpaden. Dit was een onnodige beperking. Ook voor binnenpaden kan een helling in functie van de afwatering verreist zijn, bv. in ondergrondse parkings. Dit wordt met deze wijziging rechtgezet.