Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 17

Obstakels (op hoogte) in de wanden:

het ongestoord gebruik van het looppad niet in het gedrang brengen, dit vooral met het oog op blinde en slechtziende personen die de wanden gebruiken als geleidelijn.