Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 21

Afmetingen liften:

Enkel liften die in een afgesloten koker (minstens van het type 2 zoals omschreven in de productnorm NBN EN 81-70 ‘Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 70: Bijzondere toepassingen voor personenliften en goederenliften – Toegankelijkheid van liften voor personen inclusief personen met een handicap van juli 2003 (aangevuld door NBN EN 81-70/A1 van januari 2005)) geplaatst zijn of verticale plateauliften worden toegelaten.

Liften van het type 2 meten 1,40m x 1,10m, wat in principe groot genoeg is voor een rolstoel en een begeleider. Men kan wel niet draaien met de rolstoel in de lift, maar men is verplicht in achteruit de lift te verlaten.

Trapplateauliften worden niet aanzien als een volwaardig alternatief voor een verticale lift omdat ze niet voor iedereen bruikbaar zijn. Voor een ouder persoon die minder goed te been is of iemand met evenwichtsstoornissen, is het immers allerminst evident om gebruik te maken van een dergelijke plateaulift.

Een rolstoelgebruiker beschikt in de lift immers niet steeds over voldoende ruimte om 180° te draaien en de deur te openen. Men moet dan achterwaarts de lift in- of uitrijden en dit is enkel mogelijk als de deuren automatisch openen.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 21?

In artikel 21, §2 wordt “liftdeur” vervangen door “lifttoegang” zodat ook bijplateauliften, die vaak geen deur hebben, bij de instap- en uitstapzone een vrije en vlakke draairuimte verzekerd wordt. Het zou echter weinig logisch zijn een dergelijke vrije draairuimte te eisen voor klassieke liften, doch niet voor ‘plateauliften’, die doorgaans net geïnstalleerd worden voor personen met een beperkte mobiliteit (de groep die belang heeft bij de aanwezigheid van een vrije draairuimte) om kleine niveauverschillen te kunnen opvangen.