Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 22

Toegangen en deuropeningen?

Ook toegangen zoals poorten en hekjes worden door deze bepalingen gevat.

Vrije doorgangsbreedte:

Een vrije breedte van 90 cm is echter nodig om iedereen de mogelijkheid te bieden om op een comfortabele manier doorheen de deuropening te gaan of rijden, zonder het risico te lopen dat de deur beschadigd wordt.

Hoe deze meten?
Om een vrije breedte van 90 cm te garanderen, moet men een deur met deurblad van 98 cm breed gebruiken, wat een standaardmaat is voor binnendeuren.

Voor manueel te openen deuren of toegangen is de vrije doorgangsbreedte de effectieve vrije doorgang die overblijft nadat de vleugel 90° geopend is.

Bij een dubbele manueel te openen deur of toegang is dit de effectieve vrije doorgang die overblijft nadat slechts één enkele vleugel 90° geopend is.

Een persoon in een rolstoel kan immers slechts 1 deurblad zelfstandig openen en open houden om er doorheen te rijden.

Voor automatische deuren tenslotte is dit de effectieve vrije doorgang die wordt bekomen na volledige opening van de deur of toegang.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 22?

In artikel 22, §1 wordt verduidelijkt dat de aangegeven maat een afwerkingsmaat is. Het onderscheid tussen ruwbouwmaten enerzijds en afwerkingsmaten anderzijds is van groot belang. De ruwbouwmaten zijn noodzakelijk omdat enkel deze maten aangeduid worden op de plannen, die bij een bouwaanvraag gevoegd worden. De afwerkingsmaten zijn noodzakelijk omdat deze doorslaggevend zijn voor de effectieve graad van toegankelijkheid van een constructie. Deze wijziging kan niet beschouwd worden als een verstrenging, maar als een verduidelijking. De visie dat het oorspronkelijk een ruwbouwmaat betrof, vond net zomin steun in de tekst van de verordening, als de visie dat het een afwerkingsmaat betrof.

Daarenboven wordt de minimumhoogte van de deur met 1 centimeter verlaagd, gezien 2,09 meter meer standaard is.