Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 25

Zijdelingse opstelruimte:

Een zijdelinkse opstelruimte is nodig zodat de rolstoelgebruiker zijn rolstoel naast de deur kan opstellen. Bij automatisch openende deuren is dit niet nodig omdat men dan deze ruimte om de deur te kunnen openen niet nodig heeft.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 25?

Ruwbouwmaat- en afwerkingsmaat werden in artikel 25 verkeerdelijk omgewisseld. De tekening in het verslag aan de Vlaamse Regering geeft wel de juiste bedoeling aan.

Daarenboven heeft het, net als in artikel 24, weinig zin dezelfde eisen te stellen voor deuren of toegangen, die leiden tot trappenhallen, gezien mensen met een rolstoel hier normaal gezien geen gebruik van maken. Daarom werd ook hier voor deze deuren uitdrukkelijk in een uitzondering voorzien.