Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Verduidelijking bij art. 27

Comfortparkeerplaatsen:

Niet alle aangepaste parkeerplaatsen moeten ook voorbehouden zijn, wat wil zeggen dat ook personen zonder beperkte mobiliteit gebruik kunnen maken van de aangepaste parkeerplaatsen.. Anders zouden heel wat parkeerplaatsen voor kleine handelszaken voor het merendeel van de tijd ongebruikt blijven..

De afmetingen zijn zo bepaald dat een rolstoelgebruiker comfortabel en op een veilige manier in en uit de wagen kan. In dit artikel wordt met ‘dwarsparkeren’ bedoeld: parkeren loodrecht of schuin op de rijrichting en met ‘langsparkeren’: parkeren evenwijdig met de rijrichting.

 
 
 

Wat werd er gewijzigd aan art. 27?

Ook in artikel 27, ontbrak, analoog aan de situatie van artikel 29/1 een uitzondering op het aantal te voorziene aangepaste en/of voorbehouden parkeerplaatsen, als het aantal parkeerplaatsen, waar aan gewerkt wordt, kleiner is dat het aantal te voorziene aangepaste en/of voorbehouden parkeerplaatsen. In dat geval beperkt de verplichting zich tot de parkeerplaatsen, waar aan gewerkt wordt. Men is m.a.w. niet verplicht te raken aan parkeerplaatsen, waar geen werken aan gepland waren om aan het verplichte aantal te geraken.

De verordening legt tot 100 parkeerplaatsen 6% aan aangepaste plaatsen op en eens boven de grens van 100 is dit maar 2% meer. Het zijn de 2 per 100 parkeerplaatsen die het streefcijfer zijn. De 6% voor kleinere parkings is een soort van minimale capaciteit die steeds aangeboden moet worden, zodat ook bij deze kleinere parkings meer dan 1 plaats voorhanden is, rekening houdend met de realiteit dat wanneer rolstoelers een evenement gaan bezoeken dit mogelijk in gezelschap is van andere rolstoelers.

In het derde lid (dat nu het vierde lid wordt), 2° van artikel 27, wordt de regeling voor schuinparkeren versoepeld. De vereiste lengtemaat van 600 cm is immers niet relevant, gezien de parkeerruimte bij schuinparkeren in de lengte niet fysiek beperkt wordt door de afbakening van andere achterliggende parkeerplaatsen.

In artikel 27, vierde lid (dat nu het vijfde lid wordt) staat nog een foute verwijzing: de datum van het aangehaalde MB is niet 1.10.1976, maar 11.10.1976. Dit wordt met deze wijziging rechtgezet.