Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Kleedruimten in een notendop

Aanbevelingen:

Individuele ruimten voor aan- en uitkleden, verzorging, passen van kledij,…

 • Ligging kleedruimte (sportinfrastructuur, zwembad,…):
  • In de buurt van of geïntegreerd bij de andere kleed- en sanitaire ruimten
  • Optimaal ook voorzien van een aangepast toilet, aangepaste douche en wastafel
 • Ligging paskamer (kledingwinkel e.a.):
  • Minimaal één aangepaste paskamer bij de andere paskamers
  • Flexibele oplossingen integreren
 • Afmeting van min. 160x180cm:
 • Minimaal één vrije draairuimte
 • Zitelementen zoals een stoel of zitbank voorzien met een zitdiepte van 40cm en een zithoogte van 50cm ten opzichte van het vloerniveau:
  • Naast het zitelement liefst een vrije ruimte van 90cm breed
 • De toegang tot de ruimte biedt voldoende vrije doorgang
 • Een eventuele deur moet steeds naar buiten draaien
 • Accessoires:
  • Kapstokken bereikbaar voor iedereen door variatie van hoogten
  • Kastjes en lockers bevinden zich in de reikzone
  • Vaste steunbeugel bij het zitelement op een hoogte van 90cm ten opzichte van het vloerniveau

Meer aanbevelingen met betrekking tot meubilair en bedieningselementen zoals haken, kastjes en lockers zijn opgenomen onder het thema ruimte-inrichting.

Lees aanbevelingen voor ruimte-inrichting.

Regelgeving:

Art. 12, 22, 23, 24, 25, 26 en 29/1 van de ‘Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid’ hebben betrekking op kleedruimten en paskamers.

Lees artikel 12.

Lees artikels 22, 23, 24, 25 en 26.

lees artikel 29/1.

 
 
 

Ruimtelijke variaties zijn mogelijk

Kleedruimten worden beschouwd als private ruimten waar men terecht moet kunnen voor het zich aan- en uitkleden.

Dit kan gaan over paskamers in winkels, kleedhokjes in sportinfrastructuur, kleedruimten op het werk of medische onderzoeksruimten. Overal worden dezelfde handelingen gevraagd, dus de minimale ruimtelijke implicatie is gelijk.

Een paskamer is ruimtelijk eerder beperkt in functie van de inrichting en het gebruik. Een echte kleedruimte, zoals bijvoorbeeld in sporthallen, is meestal uitgebreider en moet meer comfort bieden.

Tekening kleedruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afmeting van 160x180cm voor een kleedruimte omvat enkel de (structurele) netto ruimte die nodig is om zich te kunnen omkleden en een zitbank te kunnen plaatsen.

Worden bijkomende functies voorzien bij de kleedruimte, zoals bijvoorbeeld een douche, moet de ruimte die nodig is voor deze bijkomende handelingen meegerekend worden.

Gemeenschappelijke kleedruimte

Het is niet de bedoeling om voorkeuroplossingen te bieden, wel een gelijkwaardige deelname aan de activiteiten. De basisgedachte is steeds om dubbel en flexibel gebruik te stimuleren en om multifunctionele ruimten met zijn vele vormen en mogelijkheden in te zetten.

Lees aanbevelingen voor bedieningselementen.

 
 
 

Functionele eisen van een kleedruimte

Zowel een paskamer als een kleedruimte biedt plaats voor volgende handelingen:

Ruimte om te manoeuvreren

We moeten ons kunnen aan- en uitkleden. Dit betekent dat we ons moeten bukken, buigen, strekken, kapstokken wisselen, enzovoort. Een persoon die gebruik maakt van een hulpmiddel zal extra ruimte nodig hebben om ofwel zijn hulpmiddel een plaatsje te geven, ofwel een extra persoon voor hulp toe te laten in de ruimte. In beide gevallen zal dit extra ruimte vragen.

De mogelijkheid om te kunnen zitten

Zitten bij aan- en uitkleden doen we bijvoorbeeld om ons evenwicht te houden of om gemakkelijker aan onze schoenen te kunnen. Het zitelement kan ook gebruikt worden om onze spullen op te plaatsen.

Voorzie in een aangepaste kleedruimte of paskamer naast het zitelement steeds een vrije ruimte zodat er plaats is om een rolstoel op te stellen, om een kinderwagen te plaatsen of om spullen neer te zetten.

Een zitelement moet niet steeds vast voorzien worden; losstaand kan het indien gewenst verplaatst worden.

Winkel - zitruimte bij en in de kleedruimten

Bereikbare hulpmiddelen

In een kleedruimte zijn er kapstokken, haakjes, kastjes of leggers om kleren of spullen op te hangen of te leggen. Voorzie een variatie in hoogte of type afwerking. Zo kan iedereen de voor hem comfortabele hoogte te kiezen. Een beugel bij het zitelement zorgt indien nodig voor steun. De onderzijde van de spiegel moet voldoende laag en de bovenzijde voldoende hoog geplaatst zijn, zodat deze voor iedereen en van op elke gebruikshoogte (zittend of rechtstaand) bruikbaar is.

 
 
 

Flexibiliteit inbouwen

Niet elke paskamer of kleedruimte moet vanaf de start voldoen aan de vooropgestelde functionele eisen.

Een pashokjes wordt bovendien anders gebruikt dan een kleedruimte. Men moet zich, omwille van de functie van het gebouw of van het specifieke aanbod, niet in elk pashokje in dezelfde mate aan- of uitkleden.

Ook is het gebruik van de kleedruimten in sportinfrastructuren vaak verschillend (bijvoorbeeld meer individuele of meer gemeenschappelijke kleedruimten).

Vanaf de conceptfase wordt reeds flexibiliteit ingebouwd door naast variatie (individuele aangepaste en gemeenschappelijke ruimten) ook de toewijzing en het gebruik van de kleedruimten mee te bekijken.

Een handige tip voor pashokjes in winkels is om de kleedruimten af te scheiden met gordijnen. Zo kan men op eenvoudige wijze twee aparte (kleinere) pashokjes omvormen tot één groot. 

Voor kleedruimten in sportinfrastructuren kan een familie- of groepskleedruimte ook voor personen met een beperking een comfortabele oplossing zijn. Een eenvoudige wenk is het gebruik van meerdere symbolen op de deur of de specifieke benaming van de ruimte.

De route naar de kleedruimte mag uiteraard geen obstakel vormen.

Symbolen die duiden op een multifunctioneel gebruik van een kleedruimte

 
 
 

Van kleedruimte naar verzorgingsruimte

Een kleedruimte kan een verzorgingsruimte worden indien er een aantal extra voorzieningen aanwezig zijn. Dergelijke ruimten multifunctioneel inzetten is plaats- en geldbesparend.

Personen met een beperking hebben ook hygiënische zorgen, die al dan niet met assistentie uitgevoerd wordt. In kleine ruimten zonder zit- of ligmogelijkheid is dit vaak onmogelijk.

Een grote verzorgingstafel (70x190cm) zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ruimte naast aan- en uitkleden bruikbaar is voor heel wat verzorgingsaspecten.

De minimale breedte van de verzorgingstafel van 70cm maakt dat ze ook in de diepte gebruikt kan worden als bijvoorbeeld verzorgingstafel voor baby’s. De extra ruimte voor het plaatsen van een dergelijke verzorgingstafel is structureel voorzien.

Multifunctionele kleedruimte; kan ook gebruikt worden als verzorgingsruimte

Onderrijdbaarheid van de tafel is belangrijk zodat er ruimte blijft voor het manoeuvreren met een rolstoel. Dit is ook gebruiksvriendelijk voor hulpverleners, omdat ze hun voeten onder de tafel kunnen zetten voor stabiliteit, omdat ze zo verder kunnen reiken of spullen onder de tafel kwijt kunnen.

Een wastafel in de ruimte zelf en een toilet en doucheruimte (aansluitend of zeer kortbij) zijn een must.

Voor sportinfrastructuren zoals bijvoorbeeld recreatieve zwembaden maakt de aanwezigheid van een dergelijke verzorgingsruimte dat het aan- en uitkleden voor personen met een zware fysieke en/of mentale beperking veel makkelijker en comfortabeler kan verlopen.

 
 
 

kleedruimten in beeld