Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Wastafel in een notendop

Aanbevelingen:

 • Optimaal te voorzien in elke individuele sanitaire ruimte 
 • Vrije draairuimte bij de wastafel
 • As van de wastafel op minimum 50cm van de hoek
 • Minimum 120cm vrije ruimte voor de wastafel
 • Wastafel onderrijdbaar uitvoeren
 • Vrije doorgang van minimum 90cm tussen de wastafel en de andere toestellen
 • Accessoires:
  • Kraan met eenvoudig omgrijpbare bedieningsknoppen
  • Spiegel boven wastafel
  • Andere accessoires met een automatische bediening
 • Voorzie kleur en materiaalcontrasten tussen de wastafel en de omgeving

Regelgeving:

Art. 30 en 31 van de ‘Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid’ hebben betrekking op de aangepaste wastafel.

Lees artikels 30 en 31.

 
 
 

Gebruiksruimte rond de wastafel

Het gebruik van een wastafel is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Om onze handen te wassen moeten we heel wat handelingen uitvoeren.

Personen met een beperking kunnen soms de wastafel of de kraan niet bereiken. Een aangepaste wastafel vraagt de nodige gebruiksruimte er omheen om manoeuvres te kunnen uitvoeren: naar de wastafel rijden, zich schuin opstellen, enzovoort. Alleen op die manier kan men een goede positie innemen om de kraan te bedienen.

De wastafel mag niet te kort in de hoek van een ruimte geplaatst worden. Voldoende (zijdelingse) ruimte is nodig om je recht voor de wastafel op te stellen.

Tekening gebruiksruimte wastafel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plaats van de kraan (zijkant of midden) op de wastafel bepaalt ergonomisch gezien op welke wijze wij ons voor de wastafel gaan plaatsen. Een plaatsing op de middenas  is het meest neutraal in gebruik.

In een gemeenschappelijke toiletruimte moet minimaal één wastafel aangepast zijn. Door haar aangepaste hoogte is zij ook makkelijker bereikbaar voor personen met een kleinere gestalte en kinderen. Ze is dus universeel inzetbaar.

 
 
 

Onderrijdbaarheid als aandachtspunt

De bruikbaarheid van de wastafel wordt o.a. structureel bepaald door de vrije ruimte onder de wastafel. Deze beschikbare ruimte in de breedte, diepte en hoogte, zorgt ervoor dat een rolstoelgebruiker onder de wastafel kan rijden en ze kan gebruiken.

Om een goede onderrijdbaarheid te realiseren, moet bij de uitvoering aandacht besteed worden aan de wijze waarop de afvoer (sifon) en de toevoerpunten georganiseerd worden. Hou ze compact zodat de vrije beenruimte onder de wastafel optimaal benut kan worden.

Europe hotel - onderrijdbare wastafel

 
 
 

Accessoires rond de wastafel

Bij de afwerking van de aangepaste wastafel zijn twee elementen belangrijk:

 • het goed bereikbaar plaatsen van de accessoires
 • het goed bedienbaar zijn van de accessoires

Vaste elementen aan de wand mogen door hun plaatsing of opstelling geen knelpunt vormen voor andere omringende objecten.

Vanaf de wastafel zijn de kraan, de zeepdispenser en de voorziene handdoekjes goed bruikbaar. Optimaal worden zij aan de zijkant van de wastafel geplaatst.

Kranen zijn van het type éénhendelmengkraan en voorzien van eenvoudig bruikbare bedieningsknoppen zoals een verlengde bedieningsknop of verlengde hendel. Men kan zelf de bruikbaarheid testen door bijvoorbeeld te proberen de kraan te bedienen met de vuist of met de arm.

De spiegel wordt voorzien boven de wastafel. De onderzijde van de spiegel wordt geplaatst op 90cm boven de vloer. Een spiegel die te laag geplaatst is, is niet bruikbaar vanuit zittende positie. Hij loopt minstens door tot 200cm boven de vloer, zodat hij ook voor gebruikers in staande positie bruikbaar is.

Enter vzw - goed geplaatste accossoires bij een wastafel

Het aanbieden van accessoires zoals automatische handdoekdispensers of kranen met een automatische bediening (infrarood), geeft gebruikers een universeel comfort. Deze zijn ook voor personen met een beperkte handfunctie of een beperking in de fijne motoriek goed bruikbaar. Personen met een auditieve beperking horen vaak het geluid van het stromend water niet en vergeten wel eens de kraan dicht te draaien.

Accessoires worden geplaatst op een goede bedieningshoogte. Deze worden specifieker omschreven onder het thema bedieningselementen.

Ook los geplaatste objecten mogen de gebruiksruimte onder en rond de wastafel niet belemmeren. Niet iedereen kan deze losse elementen zelfstandig verplaatsen. Een vuilnisbak onder de wastafel kan bijvoorbeeld een obstakel vormen voor het gebruik van de vrije ruimte onder de wastafel.

Lees aanbevelingen voor bedieningselementen.

 
 
 

Wastafel in beeld